De chordotomie is een pijnbehandeling waarbij de pijngeleidende zenuwbaan wordt onderbroken in het ruggenmerg. De onderbreking vindt plaats aan de tegenovergestelde kant van de pijn, juist onder het oor. De behandeling gebeurt onder plaatselijke verdoving, zodat u kunt aangeven of de onderbreking van de zenuwbanen voor het goede gebied plaatsvindt.

De chordotomie vindt alleen plaats bij pijn vanwege een kwaadaardige aandoening. Na de chordotomie is het gevoel voor pijn in het behandelde gebied verdwenen, maar ook het gevoel voor warmte en koude. De bewegingszenuwen blijven intact, dus u bent niet verlamd!

Uitleg behandeling

De chordotomie wordt gedaan bij pijn in een lichaamsdeel die met uw huidige medicatie niet meer voldoende bestreden wordt. Uw arts zal de pijn behandelen door middel van het blokkeren van de zenuwbaan die verantwoordelijk is voor uw pijn. Dit gebeurt door het gecontroleerd toedienen van warmte via een naald die onder röntgendoorlichting wordt geplaatst. Deze naald zal aan de andere zijde dan waar de pijn zit, ongeveer ter hoogte van de hals bij het oor worden ingebracht. In de meeste gevallen verminderd de pijn direct en zal uw pijnmedicatie worden aangepast. 

Voorbereiding op de behandeling

Op de dag van de ingreep bent u nuchter, maar u neemt wel al uw medicatie in zoals u dat normaal gewend bent. Dit geldt niet voor de bloedverdunners. Deze medicatie dient u een paar dagen voor de ingreep niet meer in te nemen.

De behandeling

Ongeveer een uur voor de behandeling arriveert u in de kliniek. U wordt begeleid naar uw eigen kamer, waar u zich mag om kleden in een operatiejasje. Daarna wordt u begeleidt naar de behandelkamer, waar u vervolgens in rugligging op de behandeltafel wordt geholpen. Eventueel wordt uw hoofd met een band gefixeerd, omdat u tijdens de ingreep geen onverwachtse bewegingen mag maken.

U krijgt vooraf een infuus waardoor heen eerst de antibiotica loopt en later, tijdens de ingreep, een medicijn waardoor u rustig wordt en eventueel wat doezelt. Tevens wordt u aangesloten op een monitor, zodat wij u tijdens en na de ingreep kunnen bewaken.

Na het desinfecteren en steriel afdekken krijgt u ter hoogte van de hals bij het oor een prikje voor de verdoving. Daarna wordt de naald onder röntgendoorlichting opgeschoven tot de juiste zenuwbaan is bereikt. Dit wordt gecontroleerd door het inspuiten van contrastvloeistof. Dit kan gevoelig zijn. Vervolgens wordt met teststroompjes gecontroleerd of de naald op de juiste plaats staat. Het is dan belangrijk dat u aangeeft waar u het stroompje voelt. Als de naald op de juiste plaats staat, vindt de warmte behandeling plaats. Hierdoor wordt de zenuwbaan onderbroken en is de pijn in de meeste gevallen direct weg.

Na de behandeling

Als de behandeling klaar is, wordt u naar de verkoever ruimte gereden waar u nog even verblijft. Hier worden nog controles uitgevoerd, zodat u daarna veilig naar uw eigen kamer wordt teruggebracht. Een aantal punten zijn hierbij van belang:

  • Uw behandelend arts zal, bij een geslaagde chordotomie, uw pijnmedicatie direct aanpassen.
  • Kortdurende bloeddrukdaling komt soms voor.
  • U blijft de eerste uren na de ingreep op bed en u ligt bij voorkeur op uw rug in verband met lekkage van het vocht uit het ruggenmerg. Dit kan na de ingreep hoofdpijnklachten geven. Dit verdwijnt meestal vanzelf binnen enkele dagen. Plat liggen, veel drinken en een eenvoudige pijnstiller verminderen deze klacht.
  • Als u uit bed gaat dient u bedacht te zijn op tijdelijk wat krachtsverlies in de benen. Dit komt door de warmtebehandeling die tijdelijk wat zwelling rond de zenuwbaan bij het ruggenmerg veroorzaakt.
  • Verder dient u er rekening mee te houden dat het plassen soms even moeilijk gaat. Dit komt eveneens door de zwelling van de warmtebehandeling. Eventueel kunt u daarvoor tijdelijk een katheter krijgen.
  • Aan de kant waar de pijn zit, is na de behandeling niet alleen de pijn maar is vaak ook de temperatuurzin verdwenen. Dat betekent dat u voorzichtig dient te zijn met het vastpakken van hete en koude voorwerpen en dat u bij voorkeur op goede schoenen loopt, omdat u de pijn niet altijd gewaar wordt als u per ongeluk ergens in stapt.
  • Na 6 maanden bestaat er een geringe kans op het optreden van een branderige pijn of onaangenaam gevoel in het oorspronkelijke pijngebied.
  • Tot slot is het goed om uw temperatuur in de gaten te houden. Bij een oplopende temperatuur boven de 38 graden dient u contact op te nemen met uw arts of met de weekend huisarts.

U kunt hier de volledige patiënteninformatie van deze behandeling downloaden. Houdt er rekening mee dat deze informatie een indruk geeft van een behandeling zodat u zich kunt voorbereiden.