Vertebroplastiek is een weinig ingrijpende techniek waarbij een soort cement met een naald wordt ingespoten in het gewenste wervellichaam. Het cement zorgt ervoor dat de gebroken of ingezakte wervel gelijmd of gestabiliseerd wordt. Dit geeft een forse reductie van pijnklachten.

Uitleg behandeling

De letterlijke vertaling van percutane vertebroplastiek is het door de huid versterken van het wervellichaam met behulp van botcement. Met behulp van röntgendoorlichting plaatst de arts twee naalden in de ingezakte wervel. Door deze naalden wordt een klein beetje ‘cement’ in het wervellichaam ingebracht, dat zich verdeeld in de wervel. De stevigheid van de ingezakte wervel wordt door het cement hersteld, waardoor bij de meeste mensen de pijn verminderd of klachten vrij zijn. Het voordeel van deze techniek is dat de patiënten, als de behandeling slaagt, na enkele dagen hun normale activiteiten alweer kunnen hervatten.

Voorbereiding op de behandeling

De behandeling vindt tijdens een kortdurende opname plaats en wordt uitgevoerd door een anesthesist / pijnbehandelaar van Optimal Care Pijnklinieken. De behandeling vindt plaats op de operatiekamer en u krijgt een klein roesje (geen narcose) in combinatie met een plaatselijke verdoving.

U dient dan ook op de dag van de behandeling vanaf 6 uur voor de ingreep nuchter te zijn. Dit houdt in dat u tot zes uur vóór de opname als ontbijt een cracker of beschuit zonder boter en weinig zoet beleg mag eten en dat u tot vier uur vóór de opname heldere vloeibare dranken mag drinken (water, thee, appelsap of heldere oploslimonade). Koffie is niet toegestaan. Voorgeschreven medicijnen mag u innemen met een slokje water.

De behandeling

U wordt begeleid naar uw eigen kamer, waar u zich mag om kleden in een operatiejasje.

Na het plaatsten van een infuus en aanleggen van de nodige bewaking (hartritme, bloeddruk) komt u op uw buik te liggen op de behandeltafel. Vlak voor de behandeling krijgt u een infuus met een antibioticum om het risico van infecties te verkleinen. De huid van de rug wordt gedesinfecteerd en met steriele doeken afgedekt, waarna de arts de huid verdooft (5-10 ml lidocaïne 2%). Als de verdoving werkt begint de arts met het inbrengen van één of twee vertebroplastieknaald(en) in de aangedane wervel. Dit gebeurt met behulp van röntgenbeelden. Als de vertebroplastieknaald(en) op de juiste plaats gepositioneerd zijn wordt de speciale cementoplossing ingebracht. Op het moment dat er voldoende van de cementoplossing is ingebracht worden de naalden verwijderd. Als het cement een bepaalde hardheid bereikt heeft u terug naar bed. De feitelijke behandeling duurt gemiddeld een half uur. Na de ingreep wordt u enige tijd bewaakt op de uitslaapkamer alvorens u naar uw kamer wordt teruggebracht.

Na de behandeling

Na de behandeling wordt u terug gebracht naar uw kamer waar u rustig kunt bijkomen. Het is de bedoeling dat u na de ingreep minstens 1 uur lang plat op uw bed blijft liggen, zodat het cement definitief kan uitharden. De verpleegkundige op de afdeling zal u hier verder begeleiden en mogelijke vragen beantwoorden. Na twee uur bedrust mag u naar huis, tenzij in overleg met de arts anders wordt besloten.

Omdat de behandeling en de verdoving uw reactievermogen kunnen beïnvloeden, mag u de dag na de behandeling niet actief aan het verkeer deelnemen. U dient er voor te zorgen dat iemand anders u naar huis brengt. De volgende dagen mag u doen wat u kunt, onthoudt wel dat zwaar werk in het begin niet toegelaten is. Geleidelijk aan merkt u dat u tot meer in staat bent.

De eerste paar weken thuis mag u de rug nog niet te zwaar belasten. Dit betekent dat u geen zware dingen mag tillen, niet intensief mag sporten en op moet passen met bukken. De rug mag nog niet te zwaar belast worden. Vier weken na de behandeling krijgt u een belafspraak met uw behandelend arts om de resultaten met u te bespreken.

Mogelijke bijwerkingen

Geen enkele behandeling is volledig risicovrij. Uit onderzoek is gebleken dat bij de behandeling van wervelinzakkingen als gevolg van botontkalking, de kans op een complicatie ongeveer 1% is. Bij wervelinzakkingen als gevolg van tumor-ingroei ligt deze kans tussen de 5 en 10%.
Hieronder worden de in de literatuur genoemde risico's en complicaties uitgelegd:

  • Overgevoelig reageren op jodium of de gebruikte antibiotica.
  • Sommige patiënten reageren op het contrastmiddel dat tijdens het onderzoek gebruikt wordt.
  • Tijdens en kort na het inbrengen van het botcement kunnen ritmestoornissen van het hart optreden evenals een bloeddrukdaling.
  • Tijdens de procedure wordt er botcement in een wervellichaam gespoten. Een mogelijke complicatie is lekkage van cement buiten het wervellichaam. Eventueel optredende klachten zijn afhankelijk van de plaats waar het cement naartoe gelekt is.
  • Na de behandeling kan er pijn of koorts optreden.
  • Kans op infectie.

Op grond van de oorzaak van uw pijn wordt door uw pijnspecialist al dan niet tot een lichamelijke behandeling besloten. Op basis van de anamnese kan worden besloten dat er nog aanvullend onderzoek moet worden gedaan.