Contact met optimal care

bel voor een afspraak

Om telefonisch een afspraak te maken,
kunt u contact opnemen via 010-7146111.

e-mail voor een afspraak

U kunt een afspraak maken door een e-mail te sturen naar info@optimalcare.nl


Laat ons contact met u opnemen

Laat hieronder uw gegevens achter en wij bellen u zo spoedig mogelijk om een afspraak te maken.

Welke situatie is op u van toepassing? *

Voorbereiding op uw afspraak

Neem belangrijke informatie mee

Indien u voor het eerst voor een consult bij Optimal Care Pijnklinieken komt, wordt naar uw identiteitsbewijs gevraagd. Verder moet u een recent overzicht meenemen van uw (eventuele) medicijngebruik. Indien u onlangs een MRI scan heeft laten maken, is het handig deze mee te nemen (op cd-rom of usb-stick) of in ieder geval te vermelden dat u die heeft gehad.

Wanneer u voor een afspraak bij ons langskomt verzoeken wij u het volgende mee te nemen:

- Identiteitsbewijs
- Verzekeringspasje
- Doorverwijzing van uw huisarts of een medisch specialist
- Recent medicatie-overzicht van de apotheek
- Indien aanwezig een recente MRI

PROMs (Patient Reported Outcome Measure)

Binnen Optimal Care Pijnklinieken werken wij met de landelijke PROMs vragenlijsten. De PROMs vragenlijst is vanuit de beroepsvereniging opgesteld. Dit betreft een vrij grote verplichte vragenlijst gezien het feit dat bij chronische pijn vaak meer aspecten op zowel lichamelijk, sociaal en psychisch vlak een rol spelen. Door dit brede inzicht op uw gezondheidsprobleem kunnen wij u een gericht behandeltraject aanbieden.

De PROMs vragenlijsten zijn gericht op uw dagelijks functioneren, kwaliteit van leven en uw gezondheid in relatie tot uw klachten. Na een aantal weken ontvangt u nogmaals een uitnodiging om een verkorte vragenlijst in te vullen. Met deze vragenlijsten kunnen we uw herstel volgen. Door de resultaten de patiënten landelijk te vergelijken en te evalueren kunnen we meer inzicht krijgen in de kwaliteit van onze zorg. Hierdoor kunnen we de zorg verder verbeteren en onze voorlichting waar nodig aanpassen. De informatie die u geeft zal strikt vertrouwelijk worden behandeld!

De vragenlijst, opgesteld vanuit de beroepsvereniging NVA van de pijnspecialisatie, bestaat uit ongeveer 80 korte vragen. Wij vragen u deze voorafgaand aan uw eerste consult bij de pijnspecialist in de kliniek in te vullen. Het invullen van deze vragenlijst bedraagt ongeveer 40 minuten.

Wij bieden u ook de mogelijkheid om deze vragenlijst samen met een gespecialiseerd fysiotherapeut in te vullen. De fysiotherapeut neemt met name naar uw dagelijkse bezigheden en de praktische problemen ook onder de loep waar u tegenaan loopt door uw pijnklachten. Hij zal aansluitend een lichamelijk onderzoek doen en zijn bevindingen direct voor uw intake met de pijnspecialist bespreken. Door deze expertise kunnen wij u een sneller, breder en gerichter behandeltraject aanbieden. Door de gezamenlijke en praktische beoordeling wordt uw behandeltraject beter op elkaar afgestemd, wat gunstig is voor uw herstel. Mogelijk heeft u al een fysiotherapeut waar u al langer onder behandeling bent. De binnen Optimal Care Pijnklinieken werkzame fysiotherapeut kan bij korte overleglijnen en expertise inzake chronische pijn, in samenwerking met de pijnspecialist, u extra inzichten geven in uw pijnklachten. Een toegevoegde waarde.

Opties afspraak maken eerste consult:

  1. Afspraak pijnspecialist. U dient 40 min voor uw eerste gesprek met de pijnspecialist in de kliniek aanwezig te zijn in verband met het invullen intake PROMs-vragenlijst.

  2. Combinatieafspraak invullen PROMs vragenlijst  en onderzoek gespecialiseerd fysiotherapeut* met aansluitend consult/behandeling pijnspecialist.

* Let op: De intake met de gespecialiseerde fysiotherapeut wordt vergoedt vanuit uw aanvullende verzekering. Let u daar op!
Indien u niet aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie bedragen de kosten voor de intake met de fysiotherapeut eenmalig: €43,- (60 min met onderzoek).

Indien u vragen heeft over de intake mag u altijd contact opnemen met het secretariaat van Optimal Care Pijnklinieken.

Lees goed de informatie voor de behandeling

Voordat de behandeling uitgevoerd wordt, ontvangt u uitgebreide patiënteninformatie over de behandeling. Hierin staat vermeld hoe de behandeling wordt uitgevoerd, wat u vooraf en naderhand wel en niet kunt doen en welke risico's en complicaties aan behandelingen verbonden zijn. Ook wordt u gevraagd in te stemmen met de behandeling door middel van het akkoord gaan met de zogenaamde 'Informed Consent'.

Voor de behandelingen binnen Optimal Care Pijnklinieken is het niet nodig om nuchter te blijven. Als dat wel het geval is, wordt dat verteld en vermeld in de patiënteninformatie brochure. Meestal bent u direct na de behandeling niet in staat om deel te nemen aan het verkeer. Wij adviseren daarom om na de behandeling de terugreis vooraf te organiseren. U kunt ook altijd gebruik maken van een taxi, die bestellen wij graag voor u! 

Uw veiligheid

Optimal Care Pijnklinieken heeft als doelstellingen geen incidenten of onveilige situaties in haar kliniek te hebben. Voortdurend worden eventuele onveilige situaties geregistreerd, scenario's uitgevoerd en veiligheidsplannen uitgewerkt om de processen binnen de kliniek zo te optimaliseren dat onveilige situaties worden voorkomen. Een team van drie personen is verantwoordelijk voor het zogenoemde Veiligheids Management Systeem, ofwel VMS. Het VMS bevat alle registraties en protocollen om de veiligheid van de patiënt te waarborgen. 

Optimal Care maakt in haar kliniek in Rotterdam gebruik van cameratoezicht in de rustruimte. Dit is de ruimte naast de behandelruimte, waar een patiënt korte tijd voor en na de behandeling plaatsneemt. In de rustruimte is geen constant toezicht van een medewerker en daarom wordt de verpleegkundige en de begeleiding ondersteund door een camera in deze ruimte. Op deze manier kan een eventuele situatie waarin een patiënt zich onwel voelt worden voorkomen en kan de verpleegkundige of begeleiding direct ingrijpen. De camera geeft een live-feed zonder opslagmogelijkheid; Er worden dus geen beelden opgeslagen en de beelden kunnen enkel door enkele personeelsleden worden benaderd. 

definitie dagverpleging

Per 1 januari 2016 wordt de definitie dagverpleging voor de Medisch Specialistische Zorg aangepast. Vanaf dit moment wordt onder dagverpleging het volgende verstaan: "Een aantal uren durende vorm van verpleging op een voor dagverpleging ingerichte afdeling, in het algemeen voorzienbaar en noodzakelijk in verband met het op dezelfde dag plaatsvinden van een medisch specialistisch(e) onderzoek of behandeling."

Mocht u hier meer informatie over willen ontvangen of heeft u hier vragen over? Neem dan contact met ons op via 010 - 7146111.

Algemene consumentenvoorwaarden ZKN

Klik hier voor de algemene consumentenvoorwaarden van ZKN: PDF.