Kwaliteit & Veiligheid

 

Keurmerken

Het bewaken en verbeteren van kwaliteit en veiligheid binnen Optimal Care Pijnklinieken is een continu proces. Optimal Care Pijnklinieken heeft zeer hoge kwaliteitsstandaarden geformuleerd en volgens vaste protocollen wordt ons kwaliteitssysteem doorlopend geëvalueerd. Op deze manier garandeert Optimal Care Pijnklinieken de hoogst mogelijke kwalitatieve zorgverlening en bijzondere aandacht voor de patiënt. Deze keurmerken zijn voor u een bewijs dat wij voldoen aan alle hoge eisen die aan de zorg in Nederland gesteld worden.

lees meer

 

PROMS

PROMs (Patient Reported Outcome Measure) zijn een manier om met (digitale) vragenlijsten uw gezondheid in kaart te brengen. De PROMs vragenlijsten zijn gericht op uw dagelijks functioneren, kwaliteit van leven en uw gezondheid in relatie tot uw klachten. Voor en na de behandeling wordt u gevraagd dezelfde PROMs vragenlijsten in te vullen. De informatie die u geeft zal strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Door de resultaten van grote groepen patiënten te vergelijken, kunnen we meer inzicht krijgen in de kwaliteit van onze zorg. Hierdoor kunnen we de zorg verder verbeteren en kunnen we onze voorlichting waar nodig aanpassen. Patiënten kunnen in de toekomst de uitkomsten zien van een behandeling vanuit het beeld van de patiënt. Hierdoor zijn ze beter voorbereid om goed te kunnen herstellen.

De PROMs vragenlijst is vanuit de beroepsvereniging opgesteld. Dit betreft een vrij grote verplichte vragenlijst gezien het feit dat bij chronische pijn vaak meer aspecten op zowel lichamelijk, sociaal en psychisch vlak een rol spelen. Door dit brede inzicht op uw gezondheidsprobleem kunnen wij u een zo gericht behandeltraject aanbieden.

Digitaal invullen
Een aantal dagen voor het consult met de specialist ontvangt u per email een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen. Door op de link te klikken opent u de vragenlijst. Na het afronden van de vragenlijst zijn de resultaten direct voor de specialist in te zien, zo kunnen de resultaten gebruikt worden om samen met u de beste behandeling te bepalen.

De PROMs vragenlijsten zijn een belangrijk onderdeel van uw behandeling. Mocht u geen e-mail hebben dan kunt u ook het e-mailadres opgeven van iemand die dichtbij u staat, zoals een partner, broer, zus, dochter, zoon of mantelzorger. Als u het e-mailadres van iemand anders opgeeft, is het wel van belang dat diegene niet namens u de vragenlijst invult. U moet zelf de antwoorden geven. Uiteraard mag uw naaste u wel helpen bij het invullen. Mocht ondanks alle hulp het invullen niet lukken, dan kunt u de vragenlijst op een computer in de kliniek alsnog invullen. Houdt u er dan wel rekening mee dat u ruim op tijd aanwezig bent voor uw afspraak, zodat u op uw gemak de PROMs vragenlijst kunt invullen.

Begeleid invullen
Gezien de grootte van de vragenlijst of door een mogelijke taalbarrière is het niet voor iedereen even makkelijk de vragenlijst in te vullen. Wij bieden u de mogelijkheid om in de kliniek de vragenlijst in te vullen met op u gerichte begeleiding. Wij verwachten u 45 min voor aanvang van het consult met de specialist in de kliniek, zodat de specialist de vragenlijst vooraf kan inzien.

Na een aantal weken ontvangt u na een bezoek aan Optimal Care Pijnklinieken nogmaals een uitnodiging om de PROMs vragenlijst in te vullen. Met deze vragenlijsten kunnen we uw herstel volgen.

 

Privacy

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.  Het privacyreglement van Optimal Care Pijnklinieken kunt u terugvinden via deze link.

 

Klachten en geschillen

Optimal Care Pijnklinieken neemt goede zorg serieus en we vinden het belangrijk dat onze patiënten tevreden zijn. Ondanks alle aandacht en inzet kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. U kunt dan een klacht indienen.

  • U kunt erop rekenen dat we uw klacht altijd serieus nemen en strikt vertrouwelijk omgaan met uw gegevens

  • Het indienen van uw klacht geeft ons de mogelijkheid om samen met u een oplossing te vinden

  • Ook helpt het ons om de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening te optimaliseren

    Wat moet u doen als u een klacht heeft?

Als u om wat voor reden dan ook niet tevreden bent, laat het ons dan weten. Bespreek eerst de klacht met de direct betrokkene of diens verantwoordelijke. Er kan sprake zijn van een misverstand en dan zoeken we graag naar een oplossing. Indien u uw klacht niet met de betrokkene kunt of wilt bespreken, kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van Optimal Care Pijnklinieken.

De klachtenfunctionaris helpt u bij het zoeken naar een bevredigende oplossing voor uw klacht en informeert u over het klachtenproces. Bij de klachtenfunctionaris kunt u ook terecht voor al uw vragen omtrent klachten.

U kunt contact opnemen met de klachtenfunctionaris door het klachtenformulier in te vullen. U ontvangt binnen 3 werkdagen een reactie van de klachtenfunctionaris.

Indien u er met de klachtenfunctionaris niet uitkomt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie. Optimal Care Pijnklinieken is lid van Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) en aangesloten bij de erkende Geschillencommissie ZKN.

Een eventuele klacht voor de klachtenfunctionaris kunt u schriftelijk indienen per post:

Optimal Care Pijnklinieken
T.a.v. Klachtenfunctionaris (vertrouwelijk)
Hoofdweg 60
3067 GH Rotterdam

U kunt hier de folder over de klachtenregeling in DOC downloaden. 
U kunt hier de folder van de geschillencommissie in PDF downloaden.
De algemene voorwaarden opgesteld door de ZKN worden door Optimal Care Pijnklinieken in acht genomen,  klik hier voor de algemene voorwaarden.

 

U kunt hier het jaarverslag 2016 van de klachtencommissie-EMS downloaden.

suggesties?

Wij zijn altijd op zoek naar verbetering van onze zorgverlening. Ook is het altijd prettig en motiverend om complimenten te krijgen voor ons werk. Mocht u hier aanleiding toe hebben, mail ons dan via info@optimalcare.nl. Wij zullen dit niet ongemerkt voorbij laten gaan!