Kwaliteit & Veiligheid

 

Keurmerken

Het bewaken en verbeteren van kwaliteit en veiligheid binnen Optimal Care Pijnklinieken is een continu proces. Optimal Care Pijnklinieken heeft zeer hoge kwaliteitsstandaarden geformuleerd en volgens vaste protocollen wordt ons kwaliteitssysteem doorlopend geëvalueerd. Op deze manier garandeert Optimal Care Pijnklinieken de hoogst mogelijke kwalitatieve zorgverlening en bijzondere aandacht voor de patiënt. Deze keurmerken zijn voor u een bewijs dat wij voldoen aan alle hoge eisen die aan de zorg in Nederland gesteld worden.

lees meer

PROMs (Patient Reported Outcome Measure)

Binnen Optimal Care Pijnklinieken werken wij met de landelijke PROMs vragenlijsten. De PROMs vragenlijst is vanuit de beroepsvereniging opgesteld. Dit betreft een vrij grote verplichte vragenlijst gezien het feit dat bij chronische pijn vaak meer aspecten op zowel lichamelijk, sociaal en psychisch vlak een rol spelen. Door dit brede inzicht op uw gezondheidsprobleem kunnen wij u een gericht behandeltraject aanbieden.

De PROMs vragenlijsten zijn gericht op uw dagelijks functioneren, kwaliteit van leven en uw gezondheid in relatie tot uw klachten. Na een aantal weken ontvangt u nogmaals een uitnodiging om een verkorte vragenlijst in te vullen. Met deze vragenlijsten kunnen we uw herstel volgen. Door de resultaten de patiënten landelijk te vergelijken en te evalueren kunnen we meer inzicht krijgen in de kwaliteit van onze zorg. Hierdoor kunnen we de zorg verder verbeteren en onze voorlichting waar nodig aanpassen. De informatie die u geeft zal strikt vertrouwelijk worden behandeld!

De vragenlijst, opgesteld vanuit de beroepsvereniging NVA van de pijnspecialisatie, bestaat uit ongeveer 80 korte vragen. Wij vragen u deze voorafgaand aan uw eerste consult bij de pijnspecialist in de kliniek in te vullen. Het invullen van deze vragenlijst bedraagt ongeveer 40 minuten.

Wij bieden u ook de mogelijkheid om deze vragenlijst samen met een gespecialiseerd fysiotherapeut in te vullen. De fysiotherapeut neemt met name naar uw dagelijkse bezigheden en de praktische problemen ook onder de loep waar u tegenaan loopt door uw pijnklachten. Hij zal aansluitend een lichamelijk onderzoek doen en zijn bevindingen direct voor uw intake met de pijnspecialist bespreken. Door deze expertise kunnen wij u een sneller, breder en gerichter behandeltraject aanbieden. Door de gezamenlijke en praktische beoordeling wordt uw behandeltraject beter op elkaar afgestemd, wat gunstig is voor uw herstel. Mogelijk heeft u al een fysiotherapeut waar u al langer onder behandeling bent. De binnen Optimal Care Pijnklinieken werkzame fysiotherapeut kan bij korte overleglijnen en expertise inzake chronische pijn, in samenwerking met de pijnspecialist, u extra inzichten geven in uw pijnklachten. Een toegevoegde waarde.

Opties afspraak maken eerste consult:

  1. Afspraak pijnspecialist. U dient 40 min voor uw eerste gesprek met de pijnspecialist in de kliniek aanwezig te zijn in verband met het invullen intake PROMs-vragenlijst.

  2. Combinatieafspraak invullen PROMs vragenlijst  en onderzoek gespecialiseerd fysiotherapeut* met aansluitend consult/behandeling pijnspecialist.

* Let op: De intake met de gespecialiseerde fysiotherapeut wordt vergoedt vanuit uw aanvullende verzekering. Let u daar op!
Indien u niet aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie bedragen de kosten voor de intake met de fysiotherapeut eenmalig: €43,- (60 min met onderzoek).

Indien u vragen heeft over de intake mag u altijd contact opnemen met het secretariaat van Optimal Care Pijnklinieken.

Privacy

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.  Het privacyreglement van Optimal Care Pijnklinieken kunt u terugvinden via deze link.

Klachten en geschillen

Optimal Care Pijnklinieken neemt goede zorg serieus en we vinden het belangrijk dat onze patiënten tevreden zijn. Ondanks alle aandacht en inzet kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. U kunt dan een klacht indienen.

  • U kunt erop rekenen dat we uw klacht altijd serieus nemen en strikt vertrouwelijk omgaan met uw gegevens

  • Het indienen van uw klacht geeft ons de mogelijkheid om samen met u een oplossing te vinden

  • Ook helpt het ons om de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening te optimaliseren

    Wat moet u doen als u een klacht heeft?

Als u om wat voor reden dan ook niet tevreden bent, laat het ons dan weten. Bespreek eerst de klacht met de direct betrokkene of diens verantwoordelijke. Er kan sprake zijn van een misverstand en dan zoeken we graag naar een oplossing. Indien u uw klacht niet met de betrokkene kunt of wilt bespreken, kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van Optimal Care Pijnklinieken.

De klachtenfunctionaris helpt u bij het zoeken naar een bevredigende oplossing voor uw klacht en informeert u over het klachtenproces. Bij de klachtenfunctionaris kunt u ook terecht voor al uw vragen omtrent klachten.

U kunt contact opnemen met de klachtenfunctionaris door het klachtenformulier in te vullen. U ontvangt binnen 3 werkdagen een reactie van de klachtenfunctionaris.

Indien u er met de klachtenfunctionaris niet uitkomt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie. Optimal Care Pijnklinieken is lid van Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) en aangesloten bij de erkende Geschillencommissie ZKN.

Een eventuele klacht voor de klachtenfunctionaris kunt u schriftelijk indienen per post:

Optimal Care Pijnklinieken
T.a.v. Klachtenfunctionaris (vertrouwelijk)
Hoofdweg 60
3067 GH Rotterdam

U kunt hier de folder over de klachtenregeling in DOC downloaden. 
U kunt hier de folder van de geschillencommissie in PDF downloaden.
De algemene voorwaarden opgesteld door de ZKN worden door Optimal Care Pijnklinieken in acht genomen,  klik hier voor de algemene voorwaarden.

U kunt hier het jaarverslag 2016 van de klachtencommissie-EMS downloaden.

suggesties?

Wij zijn altijd op zoek naar verbetering van onze zorgverlening. Ook is het altijd prettig en motiverend om complimenten te krijgen voor ons werk. Mocht u hier aanleiding toe hebben, mail ons dan via info@optimalcare.nl. Wij zullen dit niet ongemerkt voorbij laten gaan!