Binnen Optimal Care Pijnklinieken werken wij nauw samen met andere disciplines. In de zorg gebruikt men daarvoor meestal de term “multidisciplinaire samenwerking”. Verschillende professionals werken daarin samen bij het stellen van de diagnose, het opstellen van het zorg- of behandelplan en de evaluatie daarvan. Teamleden volgen hun eigen diagnostische procedures, maar stemmen deze wel goed op elkaar af. Dat voorkomt herhalingen en een onnodige belasting van de toch al kwetsbare cliënt.

Een pijnbehandeling bij Optimal Care Pijnklinieken betekent een multidisciplinaire aanpak en effectieve werkwijze. Dit betekent dat verschillende specialisten van verschillende specialismen, zoals een fysiotherapeut of psycholoog, betrokken kunnen zijn bij een pijnbehandeling bij Optimal Care Pijnklinieken. Door kennis en kunde uit verschillende specialismen te bundelen, worden er verschillende inzichten gebruikt om u kwalitatief hoogwaardige zorg aan te bieden. Zeker bij pijn uitgaand van het bewegingsapparaat kan aanvullende fysiotherapie uitkomst bieden.

Voordelen gezamenlijke spreekuur

 • Het is mogelijk op dezelfde dag te worden gezien door de pijnspecialist en de fysiotherapeut
 • Door de gezamenlijke expertise bieden wij u een snelle en gerichte diagnose
 • Er is een echo- en röntgenapparaat aanwezig op locatie
 • Door de intensieve samenwerking tussen de pijnspecialist en fysiotherapeut komt u minder vaak op consult
 • Het behandeltraject wordt beter op elkaar afgestemd, wat gunstig is voor uw herstel

Binnen Optimal Care Pijnklinieken zijn de volgende mogelijkheden:

 1. Afspraak met pijnspecialist

 2. Afspraak met fysiotherapeut

 3. Combinatie afspraak pijnspecialist en fysiotherapeut

Afhankelijk van klachten kan het een overweging zijn om de behandeling multidisciplinair te vervolgen,  waarbij u eveneens wordt beoordeeld en eventueel behandeld door de fysiotherapeut.

Fysiotherapie

Het is ook mogelijk direct een afspraak maken met de fysiotherapeut welke gespecialiseerd zijn in chronische pijn. Door de zeer korte lijnen met de specialist en de multidisciplinaire benadering is de kans van slagen vele maten groter dan in de particuliere praktijk. U kunt direct met uw fysiotherapeut aan de slag om aan uw herstel te werken.

Indien nodig kan gedurende de fysiotherapeutische behandeling altijd de arts/pijnspecialist geconsulteerd worden als uw pijnklachten het herstelproces zodanig belemmeren dat u bijvoorbeeld uw oefeningen niet kunt uitvoeren. Dan is het mogelijk om een behandeling bij onze pijnspecialisten te ondergaan ter ondersteuning van uw fysiotherapietraject.

  1. In de behandeling staat niet de pijn, maar herstel van functie centraal. Het uitgangspunt is dat bij voortdurende (chronische) klachten aan houding- en bewegingsapparaat mensen gebruik maken van compensaties, zoals alternatieve spiercoördinatiepatronen. Deze coördinatie-patronen stellen de patiënt enerzijds in staat (voor een deel) te blijven functioneren, anderzijds kan deze aangepaste spieractiviteit leiden tot overbelasting van (andere) delen van het lichaam. Hiermee is te verklaren waarom klachten voortduren en er zelfs andere klachten door kunnen worden veroorzaakt.
   De behandeling heeft als uitgangspunt dat het neutraliseren van deze compensatiemechanismen en herstellen van normale functie leidt tot toename van de belastbaarheid en daardoor (secundair) een afname van pijnklachten.

   De pijnspecialist kan middels een behandeling proberen de cirkel te doorbreken, waarna de fysiotherapeut helpt bij het weer optimaal functionerend krijgen van jouw lichaam. De behandeling kan bestaan uit massage, oefeningen en advies om herhaling of verergering van klachten te voorkomen of een combinatie hiervan.

  2. In de behandeling kijken we wat chronische pijn en de gevolgen daarvan voor u betekenen en op welke manier u hiermee anders kunt omgaan. Het uiteindelijke doel is dat u zelf invloed leert uitoefenen op de pijn, beter kunt functioneren en een betere kwaliteit van leven ervaart. Bij sommige mensen kan door anders met de pijn om te gaan, pijn vermindering bereikt worden.
   Aangezien iedereen chronische pijn en de gevolgen ervan anders beleeft, maken we een behandeling op maat. Ook de behandelduur wisselt per persoon. De behandeling leert u vaardigheden aan die u helpen bij het omgaan met chronische pijn. Tijdens de behandeling is uw fysiotherapeut als het ware uw coach. Hierbij focussen we ons niet op de beperkingen, maar op uw mogelijkheden. Belangrijk is dat u zich bewust wordt van uw eigen mogelijkheden. En dat u leert wat u zelf kunt veranderen om er beter van te worden. Dat u het vertrouwen in uw eigen lichaam weer hervindt, zodat u dagelijkse activiteiten weer kunt oppakken. Activiteiten zoals werk, sport en bezigheden met familie en vrienden. Dat u - en niet uw pijn - uiteindelijk weer uw leven bepaalt. Na drie maanden worden de resultaten met u besproken, vindt overleg plaats met de pijnspecialist en wordt de behandeling zo nodig aangepast.

De behandeling ‘leren omgaan met pijn’

1. Leren omgaan met de pijn
Om goed met de pijn en de gevolgen om te kunnen gaan, is het belangrijk om te weten hoe pijn precies werkt. Hoe ontstaat pijn en welke factoren hebben invloed op pijn? Daarbij wordt gekeken naar uw eigen situatie. U krijgt informatie over pijn en u leert manieren waarop u zelf invloed kunt hebben op de pijn. Denk hierbij aan afleiding zoeken, gedachten over pijn veranderen, ondersteuning vragen en ontspannen.

2. Evenwicht belasting-belastbaarheid
Bij chronische pijn is een gezond evenwicht tussen belasting (dat wat u op een dag doet) en belastbaarheid (dat wat u op een dag aankunt) extra belangrijk. Vaak zien we patronen van overbelasting of onderbelasting. In de behandeling krijgt u handvatten aangereikt voor een gezonde balans. Zoals afwisseling tussen rust en activiteit, bewust kiezen tussen energiegevers en energienemers. Vanuit een goede balans bouwt u uw conditie of de voor u belangrijke activiteiten verder op.

3. Lichaamsbewustwording/ontspanning
Chronische pijn beïnvloedt het dagelijkse bewegen, kost energie en er is vaak sprake van een hogere spierspanning. Leren ontspannen en u bewust worden van lichaamssignalen die iets zeggen over spanning of ontspanning, helpen u bij het leren voelen van grenzen, (bewuste) keuzes maken en beter tegen de pijn kunnen. U wordt zich bewust van de manier waarop u uw lichaam gebruikt en hoe u dit kunt veranderen om beter te functioneren.

Met al deze handvatten leert u gebruikmaken van uw eigen mogelijkheden, vertrouwen in uw eigen lichaam te krijgen en rekening te houden met eventuele beperkingen. Met als resultaat dat u weer grip op uw eigen leven heeft en de activiteiten kunt doen die u belangrijk vindt.

De behandeling ‘omgaan met pijn’ bestaat uit drie onderdelen:

 1. Pijnanalyse
  De beginfase van de behandeling bestaat uit de analyse. De oefentherapeut brengt samen met de patiënt de pijnklachten in kaart en onderzoekt de gedachten van patiënt heeft de klacht (illness believes) en over de gevolgde behandelingen tot nu toe. Ook inventariseert de oefentherapeut de gevolgen van de klacht voor de dagelijkse activiteiten, gedachten, gevoelens en relaties met anderen.
 2. Waardevolle doelen
  De behandeling vraagt een actieve participatie van de patiënt. Om deze actieve deelname te bevorderen, formuleert de patiënt zelf waardevolle en haalbare doelen. Dit stimuleert het zelfmanagement van de patiënt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van motivational interviewing en ACT.
 3. Herstellen van balans
  Bij elke patiënt wordt bekeken in hoeverre de balans hersteld moet worden, zodat de patiënt kan werken aan waardevolle doelen en daarmee een waardevol leven. Het samen met de patiënt opgestelde behandelplan vormt de basis voor het herstel van de balans en kan verschillende onderdelen bevatten, zoals:
 • Gedragsverandering: de pijnanalyse brengt de belangrijkste instandhoudende factoren naar voren waaraan in de behandeling aandacht kan worden besteed. Dit kan liggen op het gebied van copingstijl, gedachten, (bewegings) angst, hypervigilantie en disbalans tussen belasting en belastbaarheid.
 • Pijneducatie: het inzicht en uitleg geven over chronische pijn gebeurt aan de hand van een pijnverklaringsmodel dat het beste aansluit bij de patiënt.
 • Lichaamsbewustwording: Het tijdig bewust worden en herkennen van lichaamssignalen heeft uiteindelijk als doel: een betere afstemming op het eigen lichaam en op de eigen wensen en behoeften. Ook de acceptatie van de pijn en de situatie is een essentieel aandachtspunt. Pijn doet iets met een mens, het heeft invloed op zijn of haar leven. Door acceptatie van de pijn ontstaat er ruimte voor verandering, voor de bereidheid om zich ondanks de pijn te richten op de wensen en behoeften, of het handelen zinvol aan te passen aan de lichaamssignalen.
 • Balans in bewegen: chronische pijn beïnvloedt het dagelijkse bewegen. Gekeken wordt hoe het dagelijks functioneren verbeterd kan worden. Thema’s die bijvoorbeeld aan bod kunnen komen zijn: het verbeteren van het activiteitenniveau, het geven van houding- en bewegingsadviezen, betere verhouding tussen rust en activiteit.
 • Pijnsysteem tot rust brengen: door middel van bewegen, afleiding, verandering van gedachten, pijneducatie en ontspanning het pijnsysteem tot rust brengen en leven naar waardevolle doelen. 

 

Team:

Henk Cramer (antroposofisch fysiotherapeut/psychosomatiek)

E: www.helianth.nl/fysiotherapie/henk-cramer

Henk Cramer is sinds 27 jaar verbonden aan de Helianth. Hij werkt sinds 2015 op de maandagen tevens op de locatie Optimal Care als fysiotherapeut.

Antroposofische fysiotherapie is geen alternatieve therapie, maar een uitbreiding van de reguliere fysiotherapie.

In deze visie wordt de mens beschouwd als een eenheid van lichaam, ziel en geest. De mens wordt daarbij beschouwd als een zich ontwikkelend wezen, waarbij verstoringen van evenwicht zich uitend als ziekte of zich niet goed voelen onvermijdelijk zijn. De therapeutische vormen die de antroposofische fysiotherapeut gebruikt, sluiten aan bij deze visie op gezondheid en ziekte. Processen die zich op een bepaald moment als ziekte uiten, kunnen omgevormd worden zodat er een nieuw (gezond) evenwicht kan ontstaan. Hierbij wordt een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid en activiteit van de betrokkene

‘De achterliggende problematiek bij chronische pijn is vaak verrassend. Het vraagt voortdurend een ‘out of the box’ manier van denken. Middels de antroposofische benadering kan je in een breder perspectief naar mensen kijken en daar mogelijk een bijdrage leveren aan vermindering van pijnklachten of betere omgang met pijn.’

Voor de ziektekostenverzekerden gelden de zelfde vergoedingsmogelijkheden als voor de reguliere fysiotherapie. Ook worden dezelfde tarieven gehanteerd. Actuele informatie hierover kunt u krijgen bij uw ziektekostenverzekeraar.

Mike Willems

Mike Willems is sinds 2017 werkzaam op de locatie Optimal Care als fysiotherapeut. De interesse in chronische pijnklachten is bij Mike tijdens de opleiding fysiotherapie begonnen en nooit weg gegaan. ‘In de particuliere praktijk en met diverse beweeggroepen heb ik veel gewerkt met chronische pijn patiënten. De uitdaging zit hem in het bieden van een op maat gemaakt behandelprogramma om zo te komen tot een optimaal resultaat. Door multidisciplinair te werken kunnen we een nog beter, op maat gemaakt behandelprogramma aanbieden. ‘

Veel klachten zullen multidisciplinair benaderd moeten worden. Fysiotherapie heeft de meeste kennis en inzicht in het bewegingsapparaat.

Door de nauwe samenwerking met diverse disciplines kunnen we meer bereiken.

 

Direct een afspraak maken met Mike Willems:

T: 010-4203164

E: M.Willems@fysiotherapie-lagrand.nl

W: www.fysiotherapie-lagrand.nl

U kunt ook online een afspraak maken via: www.fysiotherapie-lagrand.nl/afspraak

 

Direct een afspraak maken met Raoul Lagrand:

T: 010-4203164

E: R.Lagrand@fysiotherapie-lagrand.nl

W: www.fysiotherapie-lagrand.nl

U kunt ook online een afspraak maken via: www.fysiotherapie-lagrand.nl/afspraak

Ook aan huis

U bent van harte welkom bij ons in de kliniek, maar fysiotherapie is niet aan een locatie verbonden. Daarom behandelen we ook aan huis of in een instelling. Neem contact met ons op om de U kunt direct bij ons terecht

 • We zijn geregistreerd bij het Ministerie van VWS (BIG-registratie)
 • Geen verwijsbrief nodig

 • Fysiotherapie wordt vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Hoeveel behandelingen u vergoed krijgt hangt af van uw aanvullende pakket dat u heeft afgesloten bij uw zorgverzekeraar. Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars. Kijk voor de zekerheid uw polisvoorwaarden even na mogelijkheden te bespreken.