De nucleoplasty behandeling is bedoeld voor patiënten die last hebben van een hernia, een uitpuilende kern van een tussenwervelschijf in de wervelkolom. Hierdoor kan pijn ontstaan met uitstraling naar been of arm afhankelijk van waar de hernia zich bevindt. De nucleoplasty is een kortdurende behandeling onder een licht roesje, die de druk in de tussenwervelschijf vermindert, zodat de pijnklachten verminderen dan wel volledig verdwijnen. 

Uitleg behandeling

De nucleoplasty behandeling is bedoeld voor patiënten die last hebben van een uitpuilende kern van een tussenwervelschijf (hernia) in de wervelkolom. Dit kan op verschillende niveaus in de rug voorkomen:

  • ter hoogte van de nek (cervicaal)
  • ter hoogte van de borst (thoracaal)
  • ter hoogte van de lendenen (lumbaal)
  • De uitpuilende kern drukt tegen een zenuw in uw rug of nek en er lekken bepaalde biochemische stoffen uit de tussenwervelschijf. Daardoor ontstaat pijn met uitstralende pijn naar been of arm afhankelijk van waar de hernia zich bevindt. De nucleoplasty is een kortdurende behandeling onder een licht roesje, die de druk in de tussenwervelschijf vermindert, zodat de pijnklachten verminderen dan wel volledig verdwijnen.

Voorbereiding op de behandeling

De behandeling wordt uitgevoerd door een anesthesist / pijnbehandelaar van Optimal Care Pijnklinieken in een gecontracteerd ziekenhuis. Ongeveer een uur voor de behandeling arriveert u in het ziekenhuis. U wordt begeleid naar uw eigen kamer, waar u zich mag om kleden in een operatiejasje. Voordat de ingreep start wordt u opgehaald door een verpleegkundige en/of de behandelend arts. Samen loopt u naar de behandelruimte.

Op de dag van de behandeling moet u nuchter blijven tot na de ingreep. Dit houdt in dat u tot zes uur vóór de opname als ontbijt een cracker of beschuit zonder boter en weinig zoet beleg mag eten en dat u tot vier uur vóór de opname heldere vloeibare dranken mag drinken (water, thee, appelsap of heldere oploslimonade). Koffie is niet toegestaan. Voorgeschreven medicijnen mag u innemen met een slokje water.

De behandeling

In de operatiekamer sluit de assistent van de anesthesioloog u aan op de bewakingsapparatuur. Ook krijgt u een infuus in een ader in uw arm. Via het infuus krijgt u een licht rustgevend middel toegediend. Tijdens de behandeling ligt u op uw buik indien de hernia zich thoracaal of lumbaal bevindt. U ligt op uw rug indien de hernia zich cervicaal bevindt. De behandeling blijft gelijk ongeacht het te behandelen niveau. De anesthesioloog brengt onder plaatselijke verdoving (5-10 ml lidocaïne 2%) een naald in de kern van de tussenwervelschijf in. Dit gebeurt onder röntgendoorlichting. Vervolgens brengt de arts een speciale elektrode via de naald de tussenwervelschijf in. Met behulp van laag frequente radiogolven wordt er weefsel uit de aangedane kern verwijderd. Het gevolg is dat de druk in de kern van de tussenwervelschijf verlaagt, waardoor de uitpuiling zich kan terugtrekken en de druk op de zenuw afneemt. Waarschijnlijk wordt zo ook de lekkage van de stoffen uit de tussenwervelschijf minder. Hierdoor nemen uw pijnklachten af. De behandeling duurt ongeveer 20 minuten. 

Na de behandeling

Na de behandeling wordt u terug gebracht naar uw kamer waar u rustig kunt bijkomen. Het is de bedoeling dat u 1 uur strikte bedrust houdt. U mag wel op uw zij of buik liggen, maar niet uit bed komen. De verpleegkundige op de afdeling zal u hier verder begeleiden en mogelijke vragen beantwoorden. Na 1 uur bedrust mag u naar huis, tenzij in overleg met de arts anders wordt besloten. Aangezien de behandeling en de verdoving uw reactievermogen kunnen beïnvloeden, mag u de rest van de dag na de behandeling èn de volgende dag niet actief aan het verkeer deelnemen. Wij geven u als bijlage adviserende leefregels mee voor de eerste paar weken na de behandeling. 

Mogelijke bijwerkingen

Mogelijke bijwerkingen zijn:

  • Bij iedere ingreep is er een beperkt risico op het ontstaan van een infectie. Bij een nucleoplasty behandeling kan een infectie van de tussenwervelschijf optreden. Om dit te voorkomen, krijgt u voorafgaand aan de behandeling via het infuus antibiotica toegediend. Als u koorts krijgt na de behandeling, dient u een arts te waarschuwen.
  • Na de behandeling kunt u last hebben van napijn, bijvoorbeeld door een bloeduitstorting op de plaats van behandeling. Deze napijn kan enkele weken duren, maar gaat vanzelf over. U kunt hiertegen pijnstillers innemen. Dit kan uw eigen pijnmedicatie zijn of paracetamol volgens de dosering die op de bijsluiter staat.