Clusterhoofdpijn is een zeldzaam soort hoofdpijn die optreedt in tijdsperiodes (clusters). Het komt vrijwel alleen bij mannen voor. Clusterhoofdpijn geeft hevige, borende pijnaanvallen aan 1 kant van het hoofd. 

Tijdens een clusteraanval komen er eiwitten vrij uit de zenuwuiteinden rond de bloedvaten in de hersenvliezen. Deze veroorzaken een vaatverwijding van die bloedvaten met ontstekingachtige kenmerken. Belangrijkste kenmerken van clusterhoofdpijn:

  • Scherpe, stekende pijn aan één zijde van het hoofd.
  • Uitstraling pijn naar het oog, boven het oor, bovenkaak en nek.
  • Verstopte neus (pijnzijde)
  • Tranend rood oog, afzakkend ooglid (pijnzijde)
  • Verkleining pupil (pijnzijde)
  • Verhoogde bewegingsdrang

De oorzaak van clusterhoofdpijn is onbekend. Wel lijken weersomstandigheden, gebrek aan nachtrus en alcohol een uitlokkende factor te zijn. Aanvallen van clusterhoofdpijn in bijna niet te voorkomen. Echter aanval uitlokkende factoren zoals bekend zijn bij migraine dienen zoveel mogelijk te worden vermeden. Clusterhoofdpijn is niet te genezen aangezien de oorzaak onbekend is. Medicatie kan mogelijk wel een vermindering geven van de frequentie en ernst van de aanvallen.