Infrapatellaris neuralgie is een pijnlijke aandoening van de infrapatellariszenuw als gevolg van een beschadiging en/of een niet goed werken van deze zenuw.

Infrapatellaris neuralgie wordt meestal gezien na een ongeval (knie tegen het dashboard), knieprotheses, kijkoperaties van de knieën en meniscusoperaties.

De klachten bij een infrapatellaris neuralgie bestaan meestal uit onplezierige pijnlijke gevoelens aan de voorzijde en binnenzijde van de knie. De patiënten klagen over een ernstige brandende en stekende pijn.