Peroneus neuralgie is een pijnlijke aandoening van de peroneuszenuw als gevolg van een beschadiging en/of een niet goed werken van deze zenuw.

Peroneus neuralgie wordt meestal gezien na heupbotbreuken, kuitbeenbreuken, knieprothese-operaties, enkelbotbreuken van de benen.

De klachten bij een peroneus neuralgie bestaan meestal uit onplezierige pijnlijke gevoelens aan de buitenzijde van het onderbeen en de voetrug. De patiënten klagen over ernstige brandende en stekende pijn. Daarnaast kan er sprake zijn een verlamming in de zin van een klapvoet.