De eigen bijdrage is het deel van de kosten dat u voor bepaalde zorg uit de basisverzekering zelf moet betalen. De eigen bijdrage geldt naast het eigen risico.  De overheid heeft bepaald voor welke zorg een eigen bijdrage geldt. Het bedrag is voor iedereen gelijk.

De eigen bijdrage is bij de zorg die Optimal Care levert voor u van toepassing. Deze eigen bijdrage hoeft u dus niet zelf te betalen.  Het is echter wel belangrijk dat de eigen bijdrage niet verward wordt met het eigen risico.