Irene van Dijke

Irene van Dijke werkt sinds de oprichting in oktober 2008 als pijnconsulente binnen Optimal Care Pijnklinieken. Na haar opleiding fysiotherapie en anesthesie heeft zij de opleiding Verpleegkundig Pijnspecialist in Leuven gevolgd en afgerond in 2010.

De pijnconsulent ondersteunt onze patiënten met chronische pijn en zorgt voor deskundige hulpverlening. Zij houdt met de anesthesioloog-pijnspecialist spreekuren en voert het telefonische spreekuur uit. 

Daarnaast is een belangrijke taak van de pijnconsultent om voorlichting te geven aan de patiënt en zijn of haar naasten. Naast patiënt gerelateerde taken onderhoudt zij samen met haar collega de ontwikkeling van het opzetten, meewerken en implementeren van onze vakinhoudelijk en/of beroepsinhoudelijk kwaliteitsnormen in de sector Pijnbestrijding.

‘Patiënten hebben veel onzekerheden en twijfels. Als verpleegkundig pijnspecialist geef ik de uitleg die nodig is. Ik probeer een vertrouwensband op te bouwen door te luisteren, vragen serieus te nemen, zo goed mogelijk voorlichting te geven en de tijd te nemen voor onze patiënten. Achter iedere pijn zit een persoonlijk verhaal. Ik probeer door reëel inzicht te geven in de individuele pijnproblemen van onze patiënten. Ze een gevoel te geven dat we de pijn optimaal gaan proberen aan te pakken door zelfinzicht in combinatie met ondersteuning van onze artsen en multidisciplinair team.’

Specialisme

Pijnconsulent

irene

Deel via:

Terug naar overzicht