01.jpg
headache-1.jpg
photodune-4459413-illustration-of-a-nerve-cell-m.jpg
photodune-6029337-woman-with-back-pain-m.jpg
photodune-7216989-young-woman-having-migraine-m.jpg
photodune-6960078-woman-with-painful-wrist-m.jpg
photodune-6867803-knee-pain-m.jpg
fe2e2e9223ef4540a386c3d2fc796067.jpg
shutterstock_52704589_big-350x350.jpg

Optimal Care Pijnklinieken voert veel verschillende behandelingen uit, sommige zeer gespecificeerd voor een bepaalde plek in het lichaam. Er zijn ook behandelingen die dusdanig uitgevoerd worden, dat het voor ieder soort pijn kan helpen. Hieronder staat een overzicht van mogelijke algemene behandelingen.

headache-1.jpg

Hoofdpijn behandelingen


Hoofdpijn behandelingen


Hoofdpijn is een veelvoorkomende en nare klacht. Er is een verschil tussen primaire en secundaire hoofdpijn. Sommige typen hoofdpijn komen voort uit andere ziektebeelden (secundaire hoofdpijn), terwijl het ook een op zichzelf staande klacht kan zijn (primair). Een arts kan samen met u onderzoeken waar uw hoofdpijn vandaan komt.

Hoofdpijn kent vele oorzaken, het is een complex fenomeen. Zowel erfelijke factoren als leefstijlfactoren zijn hierin bepalend. Denk bij het laatste aan stress of spierbelasting. In veel gevallen helpt een pijnstiller, echter langdurig gebruik van pijnstillers kan ook averechts werken en hoofdpijnklachten uitlokken of verergeren. Er zijn verschillende typen hoofdpijn te onderscheiden waarvan er hieronder een paar zijn uitgediept.

 

Spierspanningshoofdpijn

Meest voorkomende is de spierspanningshoofdpijn, herkenbaar aan een bandgevoel om het hoofd en soms gepaard gaande met pijn in de nek en schouders. Deze type hoofdpijn hebben we allemaal wel eens, waarbij een lichte pijnstiller vaak afdoende is. Chronische spierspanningshoofdpijn kan het gevolg zijn van spanningen en stress, een langdurige en eentonige werkhouding (ook continu staren naar een computerscherm) of het gebruik van een verkeerd matras of hoofdkussen. Vaak zit er veel spanning in de nekspieren welke in verbinding staan met het hoofd. In dat geval kan fysiotherapie soms een uitkomst bieden en een andere behandeling welke de spieren relaxeert.

Lees meer

 

Migraine

Migraine is een veel voorkomend type hoofdpijn welke paar dagen kan aanhouden en iemands dagelijks functioneren erg kan beïnvloeden. Het uit zich vaak als een eenzijdige kloppende hoofdpijn gepaard gaande met misselijkheid en braken. Tevens kunnen er bijverschijnselen optreden als lichtschuwheid en zogeheten ‘aura’-verschijnselen; zien van lichtflitsen, tijdelijk verlies van gezichtsvermogen of zien van vreemde lichteffecten. Migraine is vaak erfelijk bepaald. Naast bekende pijnstillers worden er dikwijls specifieke migraine medicijnen als therapie gebruikt. In sommige gevallen is migraine echter lastig te behandelen met medicatie, waardoor een andere behandeling soms een uitkomst kan bieden.

Lees meer

 

Clusterhoofdpijn

Clusterhoofdpijn is een relatief zeldzame, maar zeer heftige vorm van hoofdpijn die in aanvallen (clusters) optreedt. Clusterhoofdpijn wordt ook wel neuralgie van Horton genoemd en staat in de volksmond ook wel bekend als ‘suicide headache’ (zelfmoordhoofdpijn), vanwege de bijna ondraaglijke pijn. 

Lees meer
 

Medicatie-afhankelijke hoofdpijn

Bij een kwart van de mensen gaat het bij chronisch dagelijkse hoofdpijn om medicatie-overgebruik. Deze hoofdpijn ontstaat door het langdurig gebruik van te veel pijnstillers. Langdurig is meer dan drie maanden. Teveel (medicijnen) is een relatief begrip. Niemand verwacht dat een zeurende chronische dagelijkse hoofdpijn kan  ontwikkelen door elke dag, 3 maanden lang paracetamol inname. Dit geldt zowel voor de vrij verkrijgbare pijnstillers als voor de medicijnen voor migraine (triptanen).

Lees meer
 

Cervicogene hoofdpijn

Cervicogene hoofdpijn is een hoofdpijnsyndroom voortkomend vanuit de nek. Meerdere structuren in de nek kunnen een rol spelen, zoals de facetgewrichten (steungewrichtjes), tussenwervelschijf, spieren en bandjes. Vaak is er een bewegingsbeperking van de nek.

Lees meer

photodune-4459413-illustration-of-a-nerve-cell-m.jpg

Zenuwbehandelingen


Zenuwbehandelingen


Zenuwbehandelingen worden uitgevoerd wanneer het duidelijk is dat de pijnklachten het beste verholpen kunnen worden door direct de zenuw te behandelen.

photodune-6029337-woman-with-back-pain-m.jpg

Rugbehandelingen


Rugbehandelingen


Indien pijnklachten in de rug op de voorgrond staan is het mogelijk dat één of meerdere tussen­wervel­schijven (discus) een deel van uw pijnklachten kunnen veroorzaken. Om dit te onderzoeken kan er een discusstimulatie worden uitgevoerd.

Hierbij wordt de vermoedelijk pijnveroorzakende tussenwervelschijf aangeprikt, niet met de bedoeling om ze te behandelen, maar met de bedoeling om ze te testen op prikkelbaarheid. Als bij een laag volume en lage druk tijdens het onderzoek pijn wordt ervaren die overeenkomt met een voor u herkenbare pijn, dan wordt het als een positieve stimulatie test beschouwd en is zeer waarschijnlijk dat de tussenwervelschijf de pijnklachten veroorzaakt. Als de stimulatietest positief is, kunnen in overleg met uw arts eventuele vervolgbehandelingen plaatsvinden.

Onderstaande lijst geeft een overzicht van mogelijke behandelingen bij rugpijn.

photodune-7216989-young-woman-having-migraine-m.jpg

Hoofd-, nek- en schouderbehandelingen


Hoofd-, nek- en schouderbehandelingen


De volgende behandelingen zijn specifiek voor het behandelen van hoofd-, nek- en schouderpijn. Een veel voorkomende klacht is bijvoorbeeld aangezichtspijn. Klik op een van onderstaande links om meer te lezen over relevante behandelingen.

Behandelingen bij hoofd- en aangezichtspijn

Behandelingen bij nek- en schouderpijn

Multidisciplinaire behandeling


Multidisciplinaire behandeling


Binnen Optimal Care Pijnklinieken werken wij nauw samen met andere disciplines. In de zorg gebruikt men daarvoor meestal de term “multidisciplinaire samenwerking”. Verschillende professionals werken daarin samen bij het stellen van de diagnose, het opstellen van het zorg- of behandelplan en de evaluatie daarvan. Teamleden volgen hun eigen diagnostische procedures, maar stemmen deze wel goed op elkaar af. Dat voorkomt herhalingen en een onnodige belasting van de toch al kwetsbare cliënt.

Een pijnbehandeling bij Optimal Care Pijnklinieken betekent een multidisciplinaire aanpak en effectieve werkwijze. Dit betekent dat verschillende specialisten van verschillende specialismen, zoals een fysiotherapeut of psycholoog, betrokken kunnen zijn bij een pijnbehandeling bij Optimal Care Pijnklinieken. Door kennis en kunde uit verschillende specialismen te bundelen, worden er verschillende inzichten gebruikt om u kwalitatief hoogwaardige zorg aan te bieden. Zeker bij pijn uitgaand van het bewegingsapparaat kan aanvullende fysiotherapie uitkomst bieden.

Voordelen gezamenlijke spreekuur

 • Het is mogelijk op dezelfde dag te worden gezien door de pijnspecialist en de fysiotherapeut
 • Door de gezamenlijke expertise bieden wij u een snelle en gerichte diagnose
 • Er is een echo- en röntgenapparaat aanwezig op locatie
 • Door de intensieve samenwerking tussen de pijnspecialist en fysiotherapeut komt u minder vaak op consult
 • Het behandeltraject wordt beter op elkaar afgestemd, wat gunstig is voor uw herstel

Binnen Optimal Care Pijnklinieken zijn de volgende mogelijkheden:

 1. Afspraak met pijnspecialist

 2. Afspraak met fysiotherapeut

 3. Combinatie afspraak pijnspecialist en fysiotherapeut

Afhankelijk van klachten kan het een overweging zijn om de behandeling multidisciplinair te vervolgen,  waarbij u eveneens wordt beoordeeld en eventueel behandeld door de fysiotherapeut.

Fysiotherapie

Het is ook mogelijk direct een afspraak maken met de fysiotherapeut welke gespecialiseerd zijn in chronische pijn. Door de zeer korte lijnen met de specialist en de multidisciplinaire benadering is de kans van slagen vele maten groter dan in de particuliere praktijk. U kunt direct met uw fysiotherapeut aan de slag om aan uw herstel te werken.

Indien nodig kan gedurende de fysiotherapeutische behandeling altijd de arts/pijnspecialist geconsulteerd worden als uw pijnklachten het herstelproces zodanig belemmeren dat u bijvoorbeeld uw oefeningen niet kunt uitvoeren. Dan is het mogelijk om een behandeling bij onze pijnspecialisten te ondergaan ter ondersteuning van uw fysiotherapietraject.

  1. In de behandeling staat niet de pijn, maar herstel van functie centraal. Het uitgangspunt is dat bij voortdurende (chronische) klachten aan houding- en bewegingsapparaat mensen gebruik maken van compensaties, zoals alternatieve spiercoördinatiepatronen. Deze coördinatie-patronen stellen de patiënt enerzijds in staat (voor een deel) te blijven functioneren, anderzijds kan deze aangepaste spieractiviteit leiden tot overbelasting van (andere) delen van het lichaam. Hiermee is te verklaren waarom klachten voortduren en er zelfs andere klachten door kunnen worden veroorzaakt.
   De behandeling heeft als uitgangspunt dat het neutraliseren van deze compensatiemechanismen en herstellen van normale functie leidt tot toename van de belastbaarheid en daardoor (secundair) een afname van pijnklachten.

   De pijnspecialist kan middels een behandeling proberen de cirkel te doorbreken, waarna de fysiotherapeut helpt bij het weer optimaal functionerend krijgen van jouw lichaam. De behandeling kan bestaan uit massage, oefeningen en advies om herhaling of verergering van klachten te voorkomen of een combinatie hiervan.

  2. In de behandeling kijken we wat chronische pijn en de gevolgen daarvan voor u betekenen en op welke manier u hiermee anders kunt omgaan. Het uiteindelijke doel is dat u zelf invloed leert uitoefenen op de pijn, beter kunt functioneren en een betere kwaliteit van leven ervaart. Bij sommige mensen kan door anders met de pijn om te gaan, pijn vermindering bereikt worden.
   Aangezien iedereen chronische pijn en de gevolgen ervan anders beleeft, maken we een behandeling op maat. Ook de behandelduur wisselt per persoon. De behandeling leert u vaardigheden aan die u helpen bij het omgaan met chronische pijn. Tijdens de behandeling is uw fysiotherapeut als het ware uw coach. Hierbij focussen we ons niet op de beperkingen, maar op uw mogelijkheden. Belangrijk is dat u zich bewust wordt van uw eigen mogelijkheden. En dat u leert wat u zelf kunt veranderen om er beter van te worden. Dat u het vertrouwen in uw eigen lichaam weer hervindt, zodat u dagelijkse activiteiten weer kunt oppakken. Activiteiten zoals werk, sport en bezigheden met familie en vrienden. Dat u - en niet uw pijn - uiteindelijk weer uw leven bepaalt. Na drie maanden worden de resultaten met u besproken, vindt overleg plaats met de pijnspecialist en wordt de behandeling zo nodig aangepast.

De behandeling ‘leren omgaan met pijn’

1. Leren omgaan met de pijn
Om goed met de pijn en de gevolgen om te kunnen gaan, is het belangrijk om te weten hoe pijn precies werkt. Hoe ontstaat pijn en welke factoren hebben invloed op pijn? Daarbij wordt gekeken naar uw eigen situatie. U krijgt informatie over pijn en u leert manieren waarop u zelf invloed kunt hebben op de pijn. Denk hierbij aan afleiding zoeken, gedachten over pijn veranderen, ondersteuning vragen en ontspannen.

2. Evenwicht belasting-belastbaarheid
Bij chronische pijn is een gezond evenwicht tussen belasting (dat wat u op een dag doet) en belastbaarheid (dat wat u op een dag aankunt) extra belangrijk. Vaak zien we patronen van overbelasting of onderbelasting. In de behandeling krijgt u handvatten aangereikt voor een gezonde balans. Zoals afwisseling tussen rust en activiteit, bewust kiezen tussen energiegevers en energienemers. Vanuit een goede balans bouwt u uw conditie of de voor u belangrijke activiteiten verder op.

3. Lichaamsbewustwording/ontspanning
Chronische pijn beïnvloedt het dagelijkse bewegen, kost energie en er is vaak sprake van een hogere spierspanning. Leren ontspannen en u bewust worden van lichaamssignalen die iets zeggen over spanning of ontspanning, helpen u bij het leren voelen van grenzen, (bewuste) keuzes maken en beter tegen de pijn kunnen. U wordt zich bewust van de manier waarop u uw lichaam gebruikt en hoe u dit kunt veranderen om beter te functioneren.

Met al deze handvatten leert u gebruikmaken van uw eigen mogelijkheden, vertrouwen in uw eigen lichaam te krijgen en rekening te houden met eventuele beperkingen. Met als resultaat dat u weer grip op uw eigen leven heeft en de activiteiten kunt doen die u belangrijk vindt.

De behandeling ‘omgaan met pijn’ bestaat uit drie onderdelen:

 1. Pijnanalyse
  De beginfase van de behandeling bestaat uit de analyse. De oefentherapeut brengt samen met de patiënt de pijnklachten in kaart en onderzoekt de gedachten van patiënt heeft de klacht (illness believes) en over de gevolgde behandelingen tot nu toe. Ook inventariseert de oefentherapeut de gevolgen van de klacht voor de dagelijkse activiteiten, gedachten, gevoelens en relaties met anderen.
 2. Waardevolle doelen
  De behandeling vraagt een actieve participatie van de patiënt. Om deze actieve deelname te bevorderen, formuleert de patiënt zelf waardevolle en haalbare doelen. Dit stimuleert het zelfmanagement van de patiënt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van motivational interviewing en ACT.
 3. Herstellen van balans
  Bij elke patiënt wordt bekeken in hoeverre de balans hersteld moet worden, zodat de patiënt kan werken aan waardevolle doelen en daarmee een waardevol leven. Het samen met de patiënt opgestelde behandelplan vormt de basis voor het herstel van de balans en kan verschillende onderdelen bevatten, zoals:
 • Gedragsverandering: de pijnanalyse brengt de belangrijkste instandhoudende factoren naar voren waaraan in de behandeling aandacht kan worden besteed. Dit kan liggen op het gebied van copingstijl, gedachten, (bewegings) angst, hypervigilantie en disbalans tussen belasting en belastbaarheid.
 • Pijneducatie: het inzicht en uitleg geven over chronische pijn gebeurt aan de hand van een pijnverklaringsmodel dat het beste aansluit bij de patiënt.
 • Lichaamsbewustwording: Het tijdig bewust worden en herkennen van lichaamssignalen heeft uiteindelijk als doel: een betere afstemming op het eigen lichaam en op de eigen wensen en behoeften. Ook de acceptatie van de pijn en de situatie is een essentieel aandachtspunt. Pijn doet iets met een mens, het heeft invloed op zijn of haar leven. Door acceptatie van de pijn ontstaat er ruimte voor verandering, voor de bereidheid om zich ondanks de pijn te richten op de wensen en behoeften, of het handelen zinvol aan te passen aan de lichaamssignalen.
 • Balans in bewegen: chronische pijn beïnvloedt het dagelijkse bewegen. Gekeken wordt hoe het dagelijks functioneren verbeterd kan worden. Thema’s die bijvoorbeeld aan bod kunnen komen zijn: het verbeteren van het activiteitenniveau, het geven van houding- en bewegingsadviezen, betere verhouding tussen rust en activiteit.
 • Pijnsysteem tot rust brengen: door middel van bewegen, afleiding, verandering van gedachten, pijneducatie en ontspanning het pijnsysteem tot rust brengen en leven naar waardevolle doelen. 

 

Team:

Henk Cramer (antroposofisch fysiotherapeut/psychosomatiek)

E: www.helianth.nl/fysiotherapie/henk-cramer

Henk Cramer is sinds 27 jaar verbonden aan de Helianth. Hij werkt sinds 2015 op de maandagen tevens op de locatie Optimal Care als fysiotherapeut.

Antroposofische fysiotherapie is geen alternatieve therapie, maar een uitbreiding van de reguliere fysiotherapie.

In deze visie wordt de mens beschouwd als een eenheid van lichaam, ziel en geest. De mens wordt daarbij beschouwd als een zich ontwikkelend wezen, waarbij verstoringen van evenwicht zich uitend als ziekte of zich niet goed voelen onvermijdelijk zijn. De therapeutische vormen die de antroposofische fysiotherapeut gebruikt, sluiten aan bij deze visie op gezondheid en ziekte. Processen die zich op een bepaald moment als ziekte uiten, kunnen omgevormd worden zodat er een nieuw (gezond) evenwicht kan ontstaan. Hierbij wordt een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid en activiteit van de betrokkene

‘De achterliggende problematiek bij chronische pijn is vaak verrassend. Het vraagt voortdurend een ‘out of the box’ manier van denken. Middels de antroposofische benadering kan je in een breder perspectief naar mensen kijken en daar mogelijk een bijdrage leveren aan vermindering van pijnklachten of betere omgang met pijn.’

Voor de ziektekostenverzekerden gelden de zelfde vergoedingsmogelijkheden als voor de reguliere fysiotherapie. Ook worden dezelfde tarieven gehanteerd. Actuele informatie hierover kunt u krijgen bij uw ziektekostenverzekeraar.

Mike Willems

Mike Willems is sinds 2017 werkzaam op de locatie Optimal Care als fysiotherapeut. De interesse in chronische pijnklachten is bij Mike tijdens de opleiding fysiotherapie begonnen en nooit weg gegaan. ‘In de particuliere praktijk en met diverse beweeggroepen heb ik veel gewerkt met chronische pijn patiënten. De uitdaging zit hem in het bieden van een op maat gemaakt behandelprogramma om zo te komen tot een optimaal resultaat. Door multidisciplinair te werken kunnen we een nog beter, op maat gemaakt behandelprogramma aanbieden. ‘

Veel klachten zullen multidisciplinair benaderd moeten worden. Fysiotherapie heeft de meeste kennis en inzicht in het bewegingsapparaat.

Door de nauwe samenwerking met diverse disciplines kunnen we meer bereiken.

 

Direct een afspraak maken met Mike Willems:

T: 010-4203164

E: M.Willems@fysiotherapie-lagrand.nl

W: www.fysiotherapie-lagrand.nl

U kunt ook online een afspraak maken via: www.fysiotherapie-lagrand.nl/afspraak

 

Direct een afspraak maken met Raoul Lagrand:

T: 010-4203164

E: R.Lagrand@fysiotherapie-lagrand.nl

W: www.fysiotherapie-lagrand.nl

U kunt ook online een afspraak maken via: www.fysiotherapie-lagrand.nl/afspraak

Ook aan huis

U bent van harte welkom bij ons in de kliniek, maar fysiotherapie is niet aan een locatie verbonden. Daarom behandelen we ook aan huis of in een instelling. Neem contact met ons op om de U kunt direct bij ons terecht

 • We zijn geregistreerd bij het Ministerie van VWS (BIG-registratie)
 • Geen verwijsbrief nodig

 • Fysiotherapie wordt vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Hoeveel behandelingen u vergoed krijgt hangt af van uw aanvullende pakket dat u heeft afgesloten bij uw zorgverzekeraar. Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars. Kijk voor de zekerheid uw polisvoorwaarden even na mogelijkheden te bespreken.

 

 
fe2e2e9223ef4540a386c3d2fc796067.jpg

Overgangsklachten behandeling


Overgangsklachten behandeling


Blokkade bij opvliegers in de menopauze

De meest voorkomende klacht tijdens de overgang zijn opvliegers: u krijgt plotseling een warm gevoel in het gezicht en/of het bovenlichaam, het gezicht kleurt rood, de hartslag versnelt en soms begint u te zweten. Treedt het fenomeen ‘s nachts op, dan ervaart men het als nachtelijk zweten. Vaak wordt een opvlieger gevolgd door een koud gevoel met rillingen. Sommige vrouwen hebben alleen last van de rillingen, niet van de warmte. Een opvlieger duurt enkele seconden tot enkele minuten.

Ongeveer twee vrouwen op drie hebben last van opvliegers. Zwaarlijvige vrouwen hebben doorgaans minder last van warmteopwellingen. Soms kunnen ze gedurende meerdere jaren optreden, meestal slechts gedurende enkele maanden. Meestal stoppen de warmteopwellingen spontaan na verloop van tijd, zonder enige behandeling. Het is uiterst zeldzaam dat ze blijven voortduren tot na de menopauze.

Sommige factoren kunnen de warmteopwellingen uitlokken. Dit kan onder meer het geval zijn met:
• een warme omgeving
• stress
• hete of pikante eetwaren
• warme dranken
• alcohol
• koffie

Een hormoonvervangende therapie blijkt bij de meeste vrouwen zeer effectief tegen warmteopwellingen. Maar sommige vrouwen mogen (bv. na borstkanker) of willen om uiteenlopende redenen geen hormoonvervangende therapie.

• Blokkade van het ganglion stellatum : dit is een zenuwknoop in de hals die prikkels doorgeeft aan de hersenen. Door deze zenuwknoop te blokkeren met een naald met radiofrequente stroom, worden de prikkels naar de hersenen uitgeschakeld. Deze behandeling, die vooral bij sommige vormen van pijn wordt uitgevoerd, kan ook toegepast worden bij heftige en langdurige opvliegers en nachtelijk zweten

Behandeling hiervoor  is de Ganglion Stellatum blokkade

Informatie over de Ganglion Stellatum blokkade

In overleg met uw arts heeft u besloten om het ganglion stellatum tijdelijk of voor langere periode te laten verdoven. In deze folder vindt u informatie over de behandeling, mogelijke complicaties en de uiteindelijke resultaten van de behandeling.

Wat is een Stellatum Blokkade?

Dit is een behandeling waarbij een zenuwknoop in de hals, bij de zevende nekwervel
wordt geblokkeerd. Deze behandeling wordt toegepast bij zenuwpijnen in de onderkaak, nek, schouder, borst en arm. Verder wordt deze behandeling toegepast bij een complex regionaal pijnsyndroom (CRPS) zoals sympathische reflex dystrofie of posttraumatische dystrofie van de arm.

De behandeling richt zich op het sensibele (=gevoels) deel van de zenuw. De behandeling heeft geen invloed op het motorische deel (=aansturing van bewegingen) van de zenuw.

Voorbereiding

De behandeling vindt plaats in de kliniek van Optimal Care Pijnklinieken. De behandeling wordt uitgevoerd door uw behandelend anesthesist / pijnbehandelaar. Thuis hoeft u geen voorbereidingen te treffen, tenzij dit speciaal vermeld is. U hoeft voor deze behandeling niet nuchter te zijn. Wel raden wij u aan op de dag van de behandeling licht verteerbaar voedsel te nemen. Een kwartier voor de behandeling wordt u verwacht in de kliniek, waar u na aanmelding bij de balie, plaats neemt in de wachtruimte. Een medisch ondersteunend medewerker begeleidt u kort voor de behandeling naar de rustruimte. Deze grenst aan de behandelkamer, waar u wordt binnen gehaald door de verpleegkundige en/of de behandelend arts voor uw behandeling.

De behandeling

Bij een blokkade van het ganglion Stellatum plaatst de anesthesioloog onder röntgendoorlichting een naaldje in de hals naast de adamsappel. U krijgt contrastvloeistof ingespoten, zodat de arts de positie van de naald kan controleren. Vervolgens krijgt u verdoving (lidocaine 2% of bupivacaine 0,5%) toegediend. Het effect van de behandeling houdt enkele uren aan. Bij een goed effect van de proefblokkade kan deze herhaald worden of kan het zinvol zijn het zenuwknoopje door middel van een radiofrequente stroom langdurig uit te schakelen.

Bij patiënten die deze behandeling krijgen tegen opvliegers geldt dat er een sterkere verdoving wordt ingespoten die voor een aantal weken tot maanden de frequentie en

de ernst van de opvliegers zou kunnen verminderen. Zo nodig volgt er een

herhaling van deze behandeling na 6-8 weken.

Na de ingreep

Gewoonlijk ondervindt men nauwelijks klachten van de behandeling en mag u een kwartier na de behandeling weer naar huis. Houdt u wel rekening met eventueel tijdelijk krachtsverlies.

U kunt daardoor geen auto besturen. Het is daarom noodzakelijk dat u met een begeleider naar de kliniek komt en wij adviseren u om ervoor te zorgen dat iemand u naar huis kan brengen.

Als de plaatselijke verdoving is uitgewerkt (ongeveer 1 tot enkele uren na de behandeling) kan er napijn optreden. Dit komt doordat de naald geplaatst worden in geprikkeld gebied. De pijn kan dus de eerste paar dagen toenemen, dit duurt doorgaans echter één tot enkele dagen. U kunt hiertegen pijnstillers innemen. Dit kan uw eigen pijnmedicatie zijn of paracetamol volgens de dosering die op de bijsluiter staat. Gedurende de dag van de behandeling is het raadzaam om het rustig aan te doen. U mag doen wat u kunt, maar zwaar werk wordt u sterk afgeraden.

Bijwerkingen en complicaties

Uw pijnspecialist zal de behandeling zorgvuldig uitvoeren. Toch bestaat er een geringe kans op complicaties of bijwerking:

 • Heesheid als gevolg van de lokale verdoving: dit kan enkele uren duren.
 • Hangend ooglid, wazig zien, loopneus: dit is onschuldig en verdwijnt als de verdoving is uitgewerkt.
 • Slikklachten: kortdurend.
 • Bloeduitstorting: deze kan ontstaan als een bloedvaatje is geraakt. Dit veroorzaakt een blauwe plek en soms ook napijn.
 • Napijn in de hals als gevolg van de injectie. Deze kan enkele dagen aanhouden. U kunt hiertegen pijnstillers innemen. Dit kan uw eigen pijnmedicatie zijn of paracetamol volgens de dosering die op de bijsluiter staat.
 • Infectie: ontsteking van de insteekopening komt zelden voor.
 • Kortademigheid, hoesten: als de kortademigheid binnen 24 uur na de behandeling ernstiger wordt, kan dit duiden op een klaplong. Controle in het ziekenhuis is dan noodzakelijk; deze complicatie is uiterst zeldzaam.

Resultaat

Het effect kan meestal meteen beoordeeld worden. Het is ook mogelijk dat u pas na enkele dagen effect bemerkt. Bij effect moet u denken aan vermindering van pijnklachten en verbeterde doorbloeding van de hand, waardoor deze warm wordt. Voor patiënten met opvliegers geldt dat in de dagen na de behandeling de opvliegers minder kunnen worden. Het

uiteindelijke effect van de behandeling wordt 6 weken na de behandeling telefonisch met een medewerker van Optimal Care met u besproken. Het kan nodig zijn de behandeling te herhalen.

Let op!

 • Informeer uw arts vóór de behandeling over een (mogelijke) zwangerschap.

 • Informeer uw arts over medicijnen die u gebruikt en of u allergisch bent voor medicijnen als jodium, contrastmiddel, pijnstillers en of antibiotica.

 • Indien u antistollingsmiddelen (bloedverdunners) gebruikt zoals Sintrom, Acenocoumarol, Marcoumar, of Fenprocoumon waarvoor controle bij de trombosedienst noodzakelijk is, moet u deze tijdelijk stoppen. Hoelang u moet stoppen, wisselt per persoon. Voor meer details kunt u het beste contact opnemen met de trombosedienst zodra u de datum van behandeling weet.

 • Indien u bloedverdunners gebruikt buiten de trombosedienst om zoals Ascal, Acetylsalicylzuur of Plavix dan dient u hier één week voor de behandeling mee te stoppen. Na de behandeling kunt u deze medicijnen weer innemen.

 • Nogmaals: uit voorzorg is het niet toegestaan dat u zelf naar huis rijdt, dus wij adviseren u om ervoor te zorgen dat iemand u naar huis kan brengen.

   

  Indien u na de behandeling koorts (boven de 39 ˚ C) ontwikkelt, of als er plotseling krachtsverlies in arm of been op treedt gerelateerd aan uw behandeling of indien u problemen krijgt met plassen, dient u contact op te nemen met uw huisarts of de dichtstbijzijnde eerste hulp. De geraadpleegde arts kan via dit spoed telefoonnummer  +31  (0)6 53690843 contact opnemen met een van de artsen van Optimal Care Pijnklinieken.

Tot slot
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Optimal Care Pijnklinieken via 010-71.46.111.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

shutterstock_52704589_big-350x350.jpg

Acnes/buikwand behandeling


Acnes/buikwand behandeling


De volledige naam is: Anterieur Cutaneous Nerve Entrapment Syndrome, afgekort: ACNES. Dit is de benaming voor een buikwandpijn syndroom. Dit syndroom ontstaat door beknelling van de huidtakjes van de voorste zenuwuiteinden van de tussenribben. Deze zenuwtakjes hebben geen functie voor de buikspieren, maar zorgen alleen voor het gevoel van de huid van de buik.  Deze huidtakjes kunnen afknellen. Hierdoor kan pijn ontstaan, welk kan variëren van af en toe aanwezig in milde vorm, tot een hevige onhoudbare pijn.

Er is nog maar weinig bekend over dit buikwandsyndroom. Dit komt omdat de meeste artsen bij buikpijn vooral denken aan organen als de maag, blinde darm, galblaas, eierstokken, of darmen. In het geval van ACNES zullen bloedonderzoeken, MRI-scans en echo’s geen resultaat opleveren. Veel patiënten belanden onterecht in een medische mallemolen om betrokkenheid van de organen aan te tonen of uit te sluiten. De diagnose ACNES wordt hierdoor pas laat gesteld. Vaak wordt het etiket ‘psychische klacht’ aan de buikpijn gehangen.
 

Symptomen ACNES

·         ACNES-pijn bevindt zich altijd op dezelfde plaats en is door veel mensen met 1 vinger aan te wijzen.

·         Buikklachten verergeren bij inspannende activiteiten en nemen af bij rust.

·         Pijn is vrijwel nooit ’s nachts aanwezig, behalve als men op de aangedane zijde ligt.

·         ACNES kan van het ene op het andere moment ontstaan en dus lijken op acute buikpijn. Maar ACNES kan ook geleidelijk aan ontstaan, langzaamaan steeds irritanter worden of wisselend aanwezig zijn, met soms dagen wel en dan weer geen pijn.

 

Oorzaak

Wat de precieze oorzaak is voor het ontstaan van het ACNES-pijnsyndroom is nog onduidelijk. Wel is er soms sprake van omstandigheden die een relatie met de pijn hebben. Zo geeft een deel van de patiënten aan dat de pijnklachten na een operatie ontstaan, zoals een blindedarmoperatie, een keizersnede of galblaasoperatie. Bij een ander deel is er een relatie met sportieve activiteiten, zoals buikspieroefeningen. Bij sommige vrouwen ontstaat de pijn tijdens een zwangerschap of direct na de bevalling. Vaak is er echter geen duidelijke oorzaak of relatie met een gebeurtenis aantoonbaar.

 

Lichamelijk onderzoek:

 • De arts begint met het testen van de gevoelskwaliteiten van de huid. Dit gebeurt met een wattenstaafje. Bij een groot deel van de patiënten met ACNES kan een rechthoekig gebied worden aangeduid waar de huid minder gevoelig of juist overgevoelig is.
 • Het maximale pijnpunt kan met één vinger gelokaliseerd worden. Wanneer de vinger opschuift, wordt de pijn als minder heftig ervaren. De patiënt wordt gevraagd om het hoofd op te tillen of de benen te strekken, waardoor de buikspier aanspant. In het geval van ACNES verergert hierdoor de pijn. Dit noemen we het symptoom van Carnett.
 • De arts voert een ‘pinch-test’ uit. Hij knijpt voorzichtig in de buikhuid op de pijnlijke plaats om te kijken of dit als opvallend of extreem vervelend wordt ervaren. Alle andere plekken in de buik zijn veel minder pijnlijk. Wel kan het zijn dat de pijn ook meer naar de zijkant toe wordt gevoeld, precies in het verloop van de huidzenuw. Soms bevinden zich ook pijnpunten op de rug.

 

Behandeling ACNES

Enkele patiënten zijn al geholpen wanneer ze horen dat het gaat om een onschuldige aandoening van de zenuwen in de buikwand. Bij deze gevallen is de pijn vaak mild en helpen goede adviezen over bewegen en de houding al erg goed. Helaas is dit echter niet bij alle patiënten het geval. Wanneer de pijn dusdanig de kwaliteit van het leven beïnvloed kan ACNES behandeld worden middels injectie met een lokale verdoving in het gebied waar de zenuw door het kapsel van de buikspier komt, het zogenaamde TAP-blok.

Sinds 2017 worden alleen injecties met verdovende stoffen en zonder corticosteroïden (hormonen) gegeven conform de landelijke normen zoals gesteld in het Maxima Medisch Centrum. Uit een recente studie bleek laatstgenoemde toevoeging namelijk niet te helpen. In sporadische gevallen kunnen onze artsen hier vanaf wijken.
Deze behandeling kan een pijnstillend effect geven van dagen tot weken. Indien de pijn terugkeert is het mogelijk om de behandeling te herhalen. Bij het herhaaldelijk zetten van de injecties dient het pijnstillende effect uiteindelijk langer aan te houden. Een andere methode is het uitschakelen van de zenuwtakjes met hoogfrequente stroom (Pulsed RadioFrequency: PRF).

Pijnstillers werken vaak nauwelijks bij ACNES. Sommige andere medicatie tegen zenuwpijn is wel effectief.

Ook zogenaamde transcutane elektrische zenuwstimulatie (TENS) kan de pijn beïnvloeden. Indien de behandelingen onvoldoende of maar tijdelijke pijnstilling geven is uiteindelijk een operatie een mogelijke overweging.

 

Wanneer geen behandeling helpt

Helaas is er een groep patiënten waarbij geen enkele therapie helpt. Naar schatting ligt dit percentage tussen de 10 en 20 procent. Bij deze patiënten heeft de aandoening een grote invloed op de kwaliteit van leven. Zij worden door de omgeving niet altijd begrepen en zelfs uitkerings- en verzekeringsartsen (h)erkennen de ernst van het probleem niet goed. Middels een multidisciplinair traject proberen we binnen Optimal Care Pijnklinieken deze groep patiënten om te gaan met de pijnbeperkingen.