Het ganglion stellatum is een zenuwknoop in de hals die vlak naast de adamsappel ligt. Deze zenuwknoop is verantwoordelijk voor onwillekeurige processen in de arm, zoals het reguleren van de bloedvoorziening, zweten, haargroei, nagelgroei en pijnsignalen. Door het ganglion stellatum tijdelijk te verdoven wordt geprobeerd invloed op deze processen te krijgen.

Bij een proefblokkade van het ganglion stellatum plaatst de anesthesioloog onder röntgendoorlichting een naaldje in de hals naast de adamsappel. Contrastvloeistof wordt ingespoten, zodat de arts de positie van de naald kan controleren. Vervolgens wordt de verdoving toegediend.

Het effect van de behandeling houdt enkele uren aan. Bij een goed effect van de proefblokkade kan deze herhaald worden of kan het zinvol zijn een definitieve blokkade te verrichtingen met warmte of pulsed RF laesie.

Het effect is een vermindering van pijnklachten en verbeterde doorbloeding van de hand, waardoor deze warm wordt. Het effect kan meestal meteen beoordeeld worden.