Bij een diagnostische proefblokkade wordt door middel van een kortdurend lokaal verdovend middel de zenuw, die mogelijk de pijn veroorzaakt , tijdelijk verdoofd. Hiermee kunnen we beoordelen of de betreffende zenuw een rol speelt in uw pijnprobleem of dat er een andere oorzaak is.

Uitleg behandeling

Soms is het niet altijd duidelijk wat precies de oorzaak van uw pijnklachten is. 
Met behulp van een proefblokkade kan de arts vaststellen of juist uitsluiten wat de veroorzaker van uw pijnklachten is. Bij een diagnostische proefblokkade wordt in de buurt van de vermoedelijk pijnveroorzakende structuur of structuren (bv spier, zenuw, facetgewrichtjes) een kortdurende lokaal verdovend middel achtergelaten. Na deze proefblokkade zal worden beoordeeld in hoeverre de pijnklachten verminderd zijn. Nadat de proefblokkades verricht zijn en gevonden is welke structuur of structuren een rol spelen in het pijnprobleem, kunnen in overleg met uw arts eventuele vervolgbehandelingen plaats vinden. Het is echter ook mogelijk dat uw pijnklachten voor langere tijd verdwijnen na het injecteren van de medicatie en een vervolgbehandeling niet nodig is.

Voorbereiding op de behandeling

De behandeling vindt plaats in onze kliniek aan de Hoofdweg 60. De behandeling wordt uitgevoerd door een anesthesist / pijnbehandelaar van Optimal Care Pijnklinieken. 
Thuis hoeft u geen voorbereidingen te treffen, tenzij dit speciaal vermeld is. U hoeft op de dag van de behandeling niet nuchter te blijven. 

Let op: 

  • Als u op de dag van de proefblokkade geen pijnklachten hebt, is het noodzakelijk dat u de afspraak afzegt en een nieuwe afspraak maakt. Zonder pijnklachten kan de anesthesioloog niet beoordelen of een zenuwblokkade zinvol is.
  • Meld eventuele allergie voor jodium, contrastvloeistof of medicijnen vóór de ingreep plaatsvindt.
  • Indien u antistollingsmiddelen (bloedverdunners) gebruikt zoals Sintrom, Acenocoumarol of Marcoumar, Fenprocoumon waarvoor controle bij de trombosedienst noodzakelijk is, moet u deze tijdelijk stoppen. De periode hoelang u moet stoppen wisselt per persoon, het best kunt u contact opnemen met de trombosedienst zodra u de datum van behandeling weet. Zij weten precies hoelang van te voren u moet stoppen. Op de behandeldag is controle van de stolling van het bloed noodzakelijk.
  • Na de behandeling mag u de dezelfde dag niet actief aan het verkeer deelnemen. U dient er voor te zorgen dat iemand anders u naar huis brengt.

De behandeling

Ongeveer een kwartier voor de behandeling arriveert u in de kliniek. U wordt door een medewerker van Optimal Care begeleidt naar een wachtruimte. Voordat de ingreep start wordt u opgehaald door een verpleegkundige en/of de behandelend arts en gaat u naar de naastgelegen behandelkamer. 

De anesthesioloog zal met behulp van een naald een kortwerkende verdoving (0,5-1 ml lidocaïne 2%) geven bij de structuur die mogelijk betrokken is bij uw pijnklachten. Bij de proefblokkade is het effect na 20 tot 30 minuten goed te beoordelen. Het is zeer belangrijk dat u zo snel mogelijk na de proefblokkade uittest of de pijnklachten verminderd zijn. Hiervoor moet men die dingen doen die in normale omstandigheden de pijn uitlokken: gaan zitten, voorover buigen, wandelen, ter plaatse stilstaan. Na een paar uur zal de verdoving uitgewerkt zijn, waardoor de pijn terug zal keren. Als de pijn door de proefblokkade vermindert, is de kans groot dat de behandelde structuur een rol speelt bij uw klachten. In de twee tot drie uur na het plaatsen van de verdoving kunt u beoordelen of uw pijnklachten verminderen. Er wordt in overleg met de arts een belafspraak met u gepland om het resultaat te beoordelen. U geeft daarbij aan hoeveel pijnvermindering u ervaart en hoelang het effect aanhoudt. Dit kan variëren van enkele uren tot soms enkele dagen, een enkele keer langer. Als er voldoende pijnvermindering optreedt, kan uw arts eventueel voorstellen om een vervolgbehandeling te doen. Deze behandeling vindt dus later plaats indien dit nodig mocht zijn.

Wanneer er geen pijnvermindering is opgetreden, kan uw arts voorstellen om een andere zenuw of structuur die mogelijk wel betrokken is bij uw pijnklachten op proef te verdoven. Een volgende proefbehandeling zal op een andere dag plaatsvinden, omdat de eerste proefblokkade moet zijn uitgewerkt. Het is mogelijk dat u meerdere keren voor een proefblokkade moet komen voordat de juiste zenuw of structuur gevonden is.

OPGEPAST: 
Wanneer u na een proefblokkade de pijn wilt uittesten, moet u voorzichtig zijn. Soms is er een krachtsvermindering in de benen omdat er een zenuw verdoofd werd. Wees voorzichtig zodat u niet valt.

Na de behandeling

Gewoonlijk ondervindt men nauwelijks klachten van de behandeling en mag u direct na de behandeling weer naar huis. Houdt u wel rekening met eventueel tijdelijk krachtsverlies. Gedurende de dag van de blokkade is het raadzaam om het rustig aan te doen.

Op grond van de oorzaak van uw pijn wordt door uw pijnspecialist al dan niet tot een lichamelijke behandeling besloten. Op basis van de anamnese kan worden besloten dat er nog aanvullend onderzoek moet worden gedaan.