De wervels van de rug staan als blokjes op elkaar gestapeld. Deze blokjes scharnieren als het ware ten opzichte van elkaar in de zogenaamde facetgewrichtjes. Hierin kunnen zich geringe veranderingen voordoen door bijvoorbeeld overbelasting, een ongeval of slijtage. Deze veranderingen kunnen pijnklachten veroorzaken. Een facetblokkade/SI-denervatie kan deze pijnklachten verminderen.

Uitleg behandeling

De wervels van de rug, zowel laag onder in de rug als ter hoogte van de borstwervels en nekwervels, staan als blokjes op elkaar gestapeld. Deze blokjes scharnieren als het ware ten opzichte van elkaar in de zogenaamde facetgewrichtjes. Hierin kunnen zich geringe veranderingen voordoen, bijvoorbeeld door een ongeval of door slijtage op oudere leeftijd. Deze veranderingen kunnen pijnklachten veroorzaken. Een facetdenervatie kan deze pijnklachten verminderen. De behandeling richt zich op het sensibele (=gevoels) deel van de zenuw. De behandeling heeft geen invloed op het motorische deel (=aansturing van bewegingen) van de zenuw. De pijngeleiding in de zenuwtakjes wordt onderbroken, met behulp van zeer hoogfrequente stroom, die plaatselijk warmte opwekt. Afhankelijk van de plaats van de klachten gebeurt dit: 

  • in de nek (cervicaal)
  • ter hoogte van de borstwervels (thoracaal)
  • laag in de rug (lumbaal)
  • ter hoogte van het heiligbeen (SI-gewricht)

Voorbereiding op de behandeling

De behandeling vindt plaats in onze kliniek aan de Hoofdweg 60. De behandeling wordt uitgevoerd door een anesthesist / pijnbehandelaar van Optimal Care Pijnklinieken. Thuis hoeft u geen voorbereidingen te treffen, tenzij dit speciaal vermeld is. U hoeft op de dag van de behandeling niet nuchter te blijven. Ongeveer een kwartier voor de behandeling arriveert u in de kliniek. U wordt door een medewerker van Optimal Care begeleidt naar een wachtruimte. Voordat de ingreep start wordt u opgehaald door een verpleegkundige en/of de behandelend arts en gaat u naar de naastgelegen behandelkamer.

De behandeling

Tijdens de lumbale of SI-gewrichts behandeling ligt u op de buik en bij de cervicale behandeling ligt u op de rug op de behandeltafel. Onder röntgendoorlichting worden naaldjes geplaatst bij de zenuwtakjes van de betreffende facetgewrichten. Zodra de naaldjes zich in de juiste positie bevinden, worden deze met zwakke stroomstootjes gestimuleerd. Hierdoor kan worden beoordeeld of de naaldjes dicht genoeg bij de zenuwen van de facetgewrichtjes geplaatst zijn. Is dit het geval dan wordt er een kleine hoeveelheid verdovingsvloeistof (0,5-1 ml lidocaine 2%) gespoten. Vervolgens worden de puntjes van de naalden kortdurend verhit. Door deze verhitting wordt de zenuw, die naar het gewrichtje gaat, gedeeltelijk uitgeschakeld. Hierdoor wordt de pijngeleiding in de zenuw onderbroken. Een facet denervatie gebeurt vaak op meerdere niveaus en vaak beiderzijds. De gehele behandeling duurt ongeveer 15 minuten.

Na de behandeling

Gewoonlijk ondervindt men nauwelijks klachten van de behandeling en mag u direct na de behandeling weer naar huis. Als de plaatselijke verdoving is uitgewerkt (ongeveer 1 tot enkele uren na de behandeling) kan er napijn optreden. Dit komt doordat er naaldjes geplaatst worden in al geïrriteerd gebied. De pijn kan dus de eerste paar dagen toenemen, dit duurt doorgaans echter één tot enkele dagen. U kunt hiertegen pijnstillers innemen. Dit kan uw eigen pijnmedicatie zijn of paracetamol volgens de dosering die op de bijsluiter staat. Gedurende de dag van de behandeling is het raadzaam om het rustig aan te doen. U mag doen wat u kunt, maar zwaar werk wordt u sterk afgeraden.

Mogelijke bijwerkingen

Mogelijke bijwerkingen zijn:

  • Bloeduitstorting: deze kan ontstaan als een bloedvaatje is geraakt. Dit veroorzaakt een blauwe plek en soms ook napijn.
  • Spierpijn: op de plaats waar geprikt is.
  • Tijdelijke krachtsvermindering: dit kan enkele uren duren en komt door de verdoving.
  • Tijdelijke vermindering van het gevoel in de huid in de buurt van het behandeld gebied: dit is ten gevolge van de behandeling en zal na enkele weken langzaam terugkeren.

Vergoeding

Vanaf begin 2015 wordt de facetblokkade en de SI-blokkade nergens meer vergoed, in geen enkel ziekenhuis, ook niet met een top verzekering ondanks het feit dat er voldoende wetenschappelijk bewijs is voor de effectiviteit van deze behandeling.

Wij zullen in ieder geval ervoor zorgen dat u niet onverwachts met een hoge rekening wordt geconfronteerd die niet vergoed wordt. Wij kunnen u wel de behandelingen aanbieden, echter deze moet u zelf bekostigen. De pijnkliniek kan u informeren over de kosten van de behandeling indien u die zelf zou willen betalen. Hierna kunt u zelf besluiten of u de behandeling wilt voorzetten of de behandeling stopzet. Dit is vergelijkbaar met andere vormen van niet-verzekerde zorg zoals cosmetische chirurgie.

De kosten voor een facetblokkade of SI-blokkade zijn € 350,- (enkelzijdig) en € 450,- (dubbelzijdig).
U ontvangt een factuur voor de betaling, prijs geldig t/m 31 december 2017.