Blokkade bij opvliegers in de menopauze

De meest voorkomende klacht tijdens de overgang zijn opvliegers: u krijgt plotseling een warm gevoel in het gezicht en/of het bovenlichaam, het gezicht kleurt rood, de hartslag versnelt en soms begint u te zweten. Treedt het fenomeen ‘s nachts op, dan ervaart men het als nachtelijk zweten. Vaak wordt een opvlieger gevolgd door een koud gevoel met rillingen. Sommige vrouwen hebben alleen last van de rillingen, niet van de warmte. Een opvlieger duurt enkele seconden tot enkele minuten.

Ongeveer twee vrouwen op drie hebben last van opvliegers. Zwaarlijvige vrouwen hebben doorgaans minder last van warmteopwellingen. Soms kunnen ze gedurende meerdere jaren optreden, meestal slechts gedurende enkele maanden. Meestal stoppen de warmteopwellingen spontaan na verloop van tijd, zonder enige behandeling. Het is uiterst zeldzaam dat ze blijven voortduren tot na de menopauze.

Sommige factoren kunnen de warmteopwellingen uitlokken. Dit kan onder meer het geval zijn met:
• een warme omgeving
• stress
• hete of pikante eetwaren
• warme dranken
• alcohol
• koffie

Een hormoonvervangende therapie blijkt bij de meeste vrouwen zeer effectief tegen warmteopwellingen. Maar sommige vrouwen mogen (bv. na borstkanker) of willen om uiteenlopende redenen geen hormoonvervangende therapie.

• Blokkade van het ganglion stellatum : dit is een zenuwknoop in de hals die prikkels doorgeeft aan de hersenen. Door deze zenuwknoop te blokkeren met een naald met radiofrequente stroom, worden de prikkels naar de hersenen uitgeschakeld. Deze behandeling, die vooral bij sommige vormen van pijn wordt uitgevoerd, kan ook toegepast worden bij heftige en langdurige opvliegers en nachtelijk zweten

Behandeling hiervoor  is de Ganglion Stellatum blokkade

Informatie over de Ganglion Stellatum blokkade

In overleg met uw arts heeft u besloten om het ganglion stellatum tijdelijk of voor langere periode te laten verdoven. In deze folder vindt u informatie over de behandeling, mogelijke complicaties en de uiteindelijke resultaten van de behandeling.

Wat is een Stellatum Blokkade?

Dit is een behandeling waarbij een zenuwknoop in de hals, bij de zevende nekwervel
wordt geblokkeerd. Deze behandeling wordt toegepast bij zenuwpijnen in de onderkaak, nek, schouder, borst en arm. Verder wordt deze behandeling toegepast bij een complex regionaal pijnsyndroom (CRPS) zoals sympathische reflex dystrofie of posttraumatische dystrofie van de arm.

De behandeling richt zich op het sensibele (=gevoels) deel van de zenuw. De behandeling heeft geen invloed op het motorische deel (=aansturing van bewegingen) van de zenuw.

Voorbereiding

De behandeling vindt plaats in de kliniek van Optimal Care Pijnklinieken. De behandeling wordt uitgevoerd door uw behandelend anesthesist / pijnbehandelaar. Thuis hoeft u geen voorbereidingen te treffen, tenzij dit speciaal vermeld is. U hoeft voor deze behandeling niet nuchter te zijn. Wel raden wij u aan op de dag van de behandeling licht verteerbaar voedsel te nemen. Een kwartier voor de behandeling wordt u verwacht in de kliniek, waar u na aanmelding bij de balie, plaats neemt in de wachtruimte. Een medisch ondersteunend medewerker begeleidt u kort voor de behandeling naar de rustruimte. Deze grenst aan de behandelkamer, waar u wordt binnen gehaald door de verpleegkundige en/of de behandelend arts voor uw behandeling.

De behandeling

Bij een blokkade van het ganglion Stellatum plaatst de anesthesioloog onder röntgendoorlichting een naaldje in de hals naast de adamsappel. U krijgt contrastvloeistof ingespoten, zodat de arts de positie van de naald kan controleren. Vervolgens krijgt u verdoving (lidocaine 2% of bupivacaine 0,5%) toegediend. Het effect van de behandeling houdt enkele uren aan. Bij een goed effect van de proefblokkade kan deze herhaald worden of kan het zinvol zijn het zenuwknoopje door middel van een radiofrequente stroom langdurig uit te schakelen.

Bij patiënten die deze behandeling krijgen tegen opvliegers geldt dat er een sterkere verdoving wordt ingespoten die voor een aantal weken tot maanden de frequentie en

de ernst van de opvliegers zou kunnen verminderen. Zo nodig volgt er een

herhaling van deze behandeling na 6-8 weken.

Na de ingreep

Gewoonlijk ondervindt men nauwelijks klachten van de behandeling en mag u een kwartier na de behandeling weer naar huis. Houdt u wel rekening met eventueel tijdelijk krachtsverlies.

U kunt daardoor geen auto besturen. Het is daarom noodzakelijk dat u met een begeleider naar de kliniek komt en wij adviseren u om ervoor te zorgen dat iemand u naar huis kan brengen.

Als de plaatselijke verdoving is uitgewerkt (ongeveer 1 tot enkele uren na de behandeling) kan er napijn optreden. Dit komt doordat de naald geplaatst worden in geprikkeld gebied. De pijn kan dus de eerste paar dagen toenemen, dit duurt doorgaans echter één tot enkele dagen. U kunt hiertegen pijnstillers innemen. Dit kan uw eigen pijnmedicatie zijn of paracetamol volgens de dosering die op de bijsluiter staat. Gedurende de dag van de behandeling is het raadzaam om het rustig aan te doen. U mag doen wat u kunt, maar zwaar werk wordt u sterk afgeraden.

Bijwerkingen en complicaties

Uw pijnspecialist zal de behandeling zorgvuldig uitvoeren. Toch bestaat er een geringe kans op complicaties of bijwerking:

 • Heesheid als gevolg van de lokale verdoving: dit kan enkele uren duren.
 • Hangend ooglid, wazig zien, loopneus: dit is onschuldig en verdwijnt als de verdoving is uitgewerkt.
 • Slikklachten: kortdurend.
 • Bloeduitstorting: deze kan ontstaan als een bloedvaatje is geraakt. Dit veroorzaakt een blauwe plek en soms ook napijn.
 • Napijn in de hals als gevolg van de injectie. Deze kan enkele dagen aanhouden. U kunt hiertegen pijnstillers innemen. Dit kan uw eigen pijnmedicatie zijn of paracetamol volgens de dosering die op de bijsluiter staat.
 • Infectie: ontsteking van de insteekopening komt zelden voor.
 • Kortademigheid, hoesten: als de kortademigheid binnen 24 uur na de behandeling ernstiger wordt, kan dit duiden op een klaplong. Controle in het ziekenhuis is dan noodzakelijk; deze complicatie is uiterst zeldzaam.

Resultaat

Het effect kan meestal meteen beoordeeld worden. Het is ook mogelijk dat u pas na enkele dagen effect bemerkt. Bij effect moet u denken aan vermindering van pijnklachten en verbeterde doorbloeding van de hand, waardoor deze warm wordt. Voor patiënten met opvliegers geldt dat in de dagen na de behandeling de opvliegers minder kunnen worden. Het

uiteindelijke effect van de behandeling wordt 6 weken na de behandeling telefonisch met een medewerker van Optimal Care met u besproken. Het kan nodig zijn de behandeling te herhalen.

Let op!

 • Informeer uw arts vóór de behandeling over een (mogelijke) zwangerschap.

 • Informeer uw arts over medicijnen die u gebruikt en of u allergisch bent voor medicijnen als jodium, contrastmiddel, pijnstillers en of antibiotica.

 • Indien u antistollingsmiddelen (bloedverdunners) gebruikt zoals Sintrom, Acenocoumarol, Marcoumar, of Fenprocoumon waarvoor controle bij de trombosedienst noodzakelijk is, moet u deze tijdelijk stoppen. Hoelang u moet stoppen, wisselt per persoon. Voor meer details kunt u het beste contact opnemen met de trombosedienst zodra u de datum van behandeling weet.

 • Indien u bloedverdunners gebruikt buiten de trombosedienst om zoals Ascal, Acetylsalicylzuur of Plavix dan dient u hier één week voor de behandeling mee te stoppen. Na de behandeling kunt u deze medicijnen weer innemen.

 • Nogmaals: uit voorzorg is het niet toegestaan dat u zelf naar huis rijdt, dus wij adviseren u om ervoor te zorgen dat iemand u naar huis kan brengen.

   

  Indien u na de behandeling koorts (boven de 39 ˚ C) ontwikkelt, of als er plotseling krachtsverlies in arm of been op treedt gerelateerd aan uw behandeling of indien u problemen krijgt met plassen, dient u contact op te nemen met uw huisarts of de dichtstbijzijnde eerste hulp. De geraadpleegde arts kan via dit spoed telefoonnummer  +31  (0)6 53690843 contact opnemen met een van de artsen van Optimal Care Pijnklinieken.

Tot slot
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Optimal Care Pijnklinieken via 010-71.46.111.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.