Een perifere zenuwblokkade is een gedeeltelijke onderbreking van een zenuwwortel aan de buitenzijde van het lichaam. Het blokkeren van een bepaalde zenuw kan in veel gevallen deze pijnklachten verminderen dan wel wegnemen.

Uitleg behandeling

Een perifere zenuwblokkade is een gedeeltelijke onderbreking van een zenuwwortel aan de buitenzijde van het lichaam, ver weg van het centrale zenuwstelsel. Het lichaam beschikt over vele zenuwen, welke het gehele lichaam voorzien en vanuit het centraal zenuwstelsel uitwaaieren naar armen, benen, rug, borst en buik. 
Veel pijnklachten komen voor in een beperkt gebied van het lichaam. Het blokkeren van een bepaalde zenuw kan in veel gevallen deze pijnklachten verminderen dan wel wegnemen.

Voorbereiding op de behandeling

De behandeling vindt plaats in onze kliniek aan de Hoofdweg 60. De behandeling wordt uitgevoerd door een anesthesist / pijnbehandelaar van Optimal Care Pijnklinieken. Thuis hoeft u geen voorbereidingen te treffen, tenzij dit speciaal vermeld is. U hoeft op de dag van de behandeling niet nuchter te blijven. 

Let op: 

  • Indien u antistollingsmiddelen (bloedverdunners) gebruikt zoals Sintrom, Acenocoumarol of Marcoumar, Fenprocoumon waarvoor controle bij de trombosedienst noodzakelijk is, moet u deze tijdelijk stoppen. De periode hoelang u moet stoppen wisselt per persoon, het best kunt u contact opnemen met de trombosedienst zodra u de datum van behandeling weet. Zij weten precies hoelang van te voren u moet stoppen. Op de behandeldag is controle van de stolling van het bloed noodzakelijk.
  • Na de behandeling mag u de dezelfde dag niet actief aan het verkeer deelnemen. U dient er voor te zorgen dat iemand anders u naar huis brengt.

De behandeling

Ongeveer een kwartier voor de behandeling arriveert u in de kliniek. U wordt door een medewerker van Optimal Care begeleidt naar een wachtruimte. Voordat de ingreep start wordt u opgehaald door een verpleegkundige en/of de behandelend arts en gaat u naar de naastgelegen behandelkamer.

Tijdens de behandeling ligt u meestal op uw rug of op een zijde op de behandeltafel. De huid wordt ontsmet. Ter hoogte van de zenuw die behandeld dient te worden, wordt een speciale naald geplaatst. Door de naald wordt met behulp van speciale apparatuur een klein beetje stroom gegeven, waardoor de zenuw geactiveerd wordt en de spieren worden bewogen. Indien de juiste zenuw is gevonden wordt de pijngeleiding onderbroken met behulp van radiofrequente stroom en een verdovingsmiddel (0,5-1 ml lidocaïne 2%). Hierdoor kan de pijnprikkel de hersenen niet meer bereiken. De behandeling duurt ongeveer 6-8 minuten per zenuw. Eventueel wordt er nog een ontstekingsremmende medicatie achtergelaten (40-80 mg Depo-Medrol of 4-8 mg Dexamethason).

Wanneer er geen pijnvermindering is opgetreden, kan uw arts voorstellen om een andere zenuw of structuur die mogelijk wel betrokken is bij uw pijnklachten op proef te verdoven. Een volgende proefbehandeling zal op een andere dag plaatsvinden, omdat de eerste proefblokkade moet zijn uitgewerkt. Het is mogelijk dat u meerdere keren voor een proefblokkade moet komen voordat de juiste zenuw of structuur gevonden is.

Na de behandeling

Gewoonlijk ondervindt men nauwelijks klachten van de behandeling en mag u 15 minuten na de behandeling weer naar huis. Houdt u wel rekening met eventueel tijdelijk krachtsverlies door de plaatselijke verdoving. 

Als de plaatselijke verdoving is uitgewerkt (ongeveer 1 tot enkele uren na de behandeling) kan er napijn optreden. Dit komt doordat de naald geplaatst wordt in geprikkeld gebied. De pijn kan dus de eerste paar dagen toenemen. Dit duurt doorgaans echter één tot enkele dagen. U kunt hiertegen pijnstillers innemen. Dit kan uw eigen pijnmedicatie zijn of paracetamol volgens de dosering die op de bijsluiter staat. Gedurende de dag van de behandeling is het raadzaam om het rustig aan te doen. U mag doen wat u kunt, maar zwaar werk wordt u sterk afgeraden.

Let op: 
Na de behandeling mag u de dezelfde dag niet actief aan het verkeer deelnemen. U dient er voor te zorgen dat iemand anders u naar huis brengt.

Mogelijke bijwerkingen

Als gevolg van de behandeling is het mogelijk dat u één of meer van de volgende bijwerkingen ondervindt: 

  • Doof gevoel in armen, borst, benen, schaamstreek of ander gebied afhankelijk van welke zenuwwortel is behandeld. Dit verdwijnt na enkele uren als de verdoving is uitgewerkt.
  • Krachtsvermindering: in armen of benen indien er een zenuw in arm of been behandeld is. Dit is tijdelijk van aard en dient te verdwijnen binnen ongeveer 8 uur na de behandeling.
  • Bloeduitstorting: deze kan ontstaan als een bloedvaatje is geraakt. Dit veroorzaakt een blauwe plek en soms ook napijn.
  • Spierpijn: op de plaats waar geprikt is.
  • Napijn als gevolg van de injectie. Deze kan enkele dagen aanhouden. U kunt hiertegen pijnstillers innemen. Dit kan uw eigen pijnmedicatie zijn of paracetamol volgens de dosering die op de bijsluiter staat.
  • Het ontstekingsremmende medicijn kan als bijwerking bij vrouwen opvliegers veroorzaken en kan de menstruatie korte tijd verstoren. De anticonceptiepil is tot de eerstvolgende menstruatie niet meer betrouwbaar.
  • Patiënten met diabetes die insuline gebruiken merken soms dat hun bloedsuikers gedurende enkele dagen verhoogd zijn.

Op grond van de oorzaak van uw pijn wordt door uw pijnspecialist al dan niet tot een lichamelijke behandeling besloten. Op basis van de anamnese kan worden besloten dat er nog aanvullend onderzoek moet worden gedaan.