Pijnprogramma’s hebben tot doel om te leren omgaan met de pijn, Ze zijn dus niet gericht op het behandelen van de gevolgen van chronische pijn. 

Meestal laat de lichamelijke conditie van mensen met chronische pijn te wensen over. Vanwege de pijn gaat men steeds minder bewegen en wordt men minder actief. Dit leidt uiteindelijk tot een nog slechtere conditie, waardoor men nog meer wordt beperkt in het dagelijks functioneren. 

OPBOUW VAN HET PROGRAMMA

Voor pijnprogramma's werken we samen met Gezondheidscentrum Helianth, Fysiotherapie Plus en Het Rughuis. In samenspraak met u wordt bepaald welk pijnprogramma het beste bij u aansluit. Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Het aanleren van ontspanningstechnieken
  • Conditieverbetering
  • Lessen over pijn en hoe er mee om te gaan
  • Huiswerk: oefeningen die u thuis moet doen 

Er vindt op regelmatige basis terugkoppeling plaats tussen Optimal Care Pijnklinieken en waar u het pijnprogramma volgt. Uw voortgang wordt goed in de gaten gehouden en indien nodig vindt er ondersteuning vanuit Optimal Care Pijnklinieken plaats middels een behandeling.

Uitleg van het programma

In een pijnprogramma leert u op een doordachte manier verschillende oefeningen uit te voeren. Door het oefenen verbetert de conditie. 

Mensen met pijn ervaren vaak meer spanning. Pijn vertaalt zich lichamelijk in gespannen spieren. Tijdens het programma leert u ontspannen. Ontspannen mensen met een goede conditie voelen zich beter. 

Om te kunnen omgaan met pijn is het belangrijk om te weten wat pijn precies is. U krijgt informatie over pijn en de factoren die de pijn beïnvloeden, uitgaande van uw eigen situatie. Welke rol spelen deze factoren en op welke wijze is dat te veranderen? 

Overigens wordt ook uw (eventuele) partner bij het programma betrokken. Deze leert op een adequate manier te reageren bij een terugval. 

De doelen van het behandelprogramma zijn:

  • verbeteren van de lichamelijke conditie;
  • verminderen van spanning;
  • verbeterd functioneren ondanks de pijn.

Onderzoek vooraf

Voordat u aan een pijnprogramma begint, vindt onderzoek plaats door de fysiotherapeut en de psycholoog. Zij onderzoeken u uitgebreid en bekijken of het programma voor u zinvol is. 

U wordt gevraagd om een contract te tekenen waarin de voorwaarden voor deelname zijn beschreven.