Indien pijnklachten in de rug op de voorgrond staan is het mogelijk dat één of meerdere tussen­wervel­schijven (discus) een deel van uw pijnklachten kunnen veroorzaken. Om dit te onderzoeken kan er een discusstimulatie worden uitgevoerd.

Hierbij wordt de vermoedelijk pijnveroorzakende tussenwervelschijf aangeprikt, niet met de bedoeling om ze te behandelen, maar met de bedoeling om ze te testen op prikkelbaarheid. Als bij een laag volume en lage druk tijdens het onderzoek pijn wordt ervaren die overeenkomt met een voor u herkenbare pijn, dan wordt het als een positieve stimulatie test beschouwd en is zeer waarschijnlijk dat de tussenwervelschijf de pijnklachten veroorzaakt. Als de stimulatietest positief is, kunnen in overleg met uw arts eventuele vervolgbehandelingen plaatsvinden.

Onderstaande lijst geeft een overzicht van mogelijke behandelingen bij rugpijn.