ATTENTIE

Geachte client,

Hierbij delen wij u mede dat de "Simplicity behandeling" niet meer beschikbaar is. De informatie op deze pagina is puur ter illustratie van de behandeling.
Voor alternatieve behandelmethodes en/of vragen, kunt u contact opnemen met ons via 010-7146111.


De sacro-iliacaalgewrichten (SI-gewrichten), ook wel heiligbeengewrichten genoemd, vormt de verbinding tussen het heiligbeen en het bekken en daarmee tussen de rug en de benen. SI-gewrichten kunnen overbelast of ontstoken zijn. De pijn zit onderin de rug en kan uitstalen tot in de bil en bovenbeen. Een Simplicity-behandeling is een vorm van pijnbestrijding bij klachten in het SI-gewricht.Door middel van deze behandeling wordt de pijngeleiding in de zenuwtakjes vanuit het SI-gewricht onderbroken, met behulp van zeer hoogfrequente stroom, die plaatselijk warmte opwekt. In veel gevallen treedt hierdoor een pijnvermindering op.

Uitleg behandeling

Een Simplicity-behandeling is een vorm van pijnbestrijding laag in de rug, tussen het heiligbeen en het bekken ( SI-gewricht). Door middel van deze behandeling wordt de pijngeleiding in de zenuwtakjes vanuit het SI-gewricht onderbroken, met behulp van zeer hoogfrequente stroom, die plaatselijk warmte opwekt. In veel gevallen treedt hierdoor een pijn¬vermindering op.

Voorbereiding op de behandeling

e behandeling vindt tijdens een kortdurende opname plaats en wordt uitgevoerd door een anesthesist / pijnbehandelaar van Optimal Care Pijnklinieken. De behandeling vindt plaats op de operatiekamer en u krijgt een klein roesje (geen narcose) in combinatie met een lokale verdoving.

U dient dan ook op de dag van de behandeling vanaf 6 uur voor de ingreep nuchter te zijn. Dit houdt in dat u tot zes uur vóór de opname als ontbijt een cracker of beschuit zonder boter en weinig zoet beleg mag eten en dat u tot vier uur vóór de opname heldere vloeibare dranken mag drinken (water, thee, appelsap of heldere oploslimonade). Koffie is niet toegestaan. Voorgeschreven medicijnen mag u innemen met een slokje water.

Ongeveer een uur voor de behandeling arriveert u in de kliniek. U wordt begeleid naar uw eigen kamer, waar u zich mag om kleden in een operatiejasje. Voordat de ingreep start wordt u opgehaald door een verpleegkundige en/of de behandelend arts. Samen loopt u naar de behandelruimte.

De behandeling

Na het plaatsten van een infuus en aanleggen van de nodige bewaking (hartritme, bloeddruk) komt u op uw buik te liggen. De ingreep gebeurt onder plaatselijke verdoving met aanvullend een licht roesje waardoor u zich rustig en ontspannen voelt. De huid van de rug ter hoogte van de bil wordt gedesinfecteerd en vervolgens plaatselijk verdoofd (5-10 ml lidocaïne 2%).Na inwerking van de verdoving wordt de Symplicity-elektrode geplaatst door de arts. Met behulp van röntgen wordt gezocht naar de plaats waar de pijnprikkel in het SI-gewricht vandaan komt. Als de naald zich in de juiste positie bevindt, wordt de behandeling gestart. De gehele behandeling duurt ongeveer 15 minuten.

Na de behandeling

Na de behandeling wordt u terug gebracht naar uw kamer waar u rustig kunt bijkomen. De verpleegkundige van de afdeling zal u hier verder begeleiden en mogelijke vragen beantwoorden. Na ongeveer een uur kunt u weer naar huis. 

Omdat de behandeling en de verdoving uw reactievermogen kunnen beïnvloeden, mag u de dag van de behandeling niet actief aan het verkeer deelnemen. U dient er voor te zorgen dat iemand anders u naar huis brengt. 

Als de plaatselijke verdoving is uitgewerkt (ongeveer 1 tot enkele uren na de behandeling) kan er napijn optreden. Dit duurt doorgaans echter één tot enkele dagen. U kunt hiertegen pijnstillers innemen. Dit kan uw eigen pijnmedicatie zijn of paracetamol volgens de dosering die op de bijsluiter staat. Gedurende de dag van de behandeling is het raadzaam om het rustig aan te doen. U mag doen wat u kunt, maar zwaar werk wordt u sterk afgeraden.

Mogelijke bijwerkingen

Mogelijke bijwerkingen zijn:

  • Bloeduitstorting: deze kan ontstaan als een bloedvaatje is geraakt. Dit veroorzaakt een blauwe plek en soms ook napijn.
  • Spierpijn: op de plaats waar geprikt is.
  • Tijdelijke krachtsvermindering: dit kan enkele uren duren en komt door de verdoving.
  • Tijdelijke vermindering van het gevoel in de huid in de buurt van het behandeld gebied: dit is ten gevolge van de behandeling en zal na enkele weken langzaam terugkeren.