De Targeted Disc Decompression (TDD behandeling) is bedoeld voor patiënten die last hebben van een hernia, een uitpuilende kern van een tussenwervelschijf in de wervelkolom. Daardoor kan pijn ontstaan met uitstraling naar het been. De TDD is een behandeling onder een licht roesje, die de druk in de tussenwervelschijf vermindert door middel van verwarming in de uitstulping, zodat de pijnklachten verminderen dan wel volledig verdwijnen. 

Uitleg behandeling

De Targeted Disc Decompression (TDD behandeling) is bedoeld voor patiënten die last hebben van een uitpuilende tussenwervelschijf (hernia) in de wervelkolom, waarbij de tussenwervelschijf meestal beschadigd is. Daardoor ontstaat pijn met uitstralende pijn naar het been. De TDD is een behandeling onder een licht roesje, die de druk in de tussenwervelschijf vermindert door middel van verwarming in de uitstulping, zodat de pijnklachten verminderen dan wel volledig verdwijnen.

Voorbereiding op de behandeling

De behandeling vindt tijdens een kortdurende opname plaats en wordt uitgevoerd door een anesthesist / pijnbehandelaar van Optimal Care Pijnklinieken in een gecontracteerd ziekenhuis. De behandeling vindt plaats op de operatiekamer en u krijgt een klein roesje (geen narcose).

U dient dan ook op de dag van de behandeling vanaf 6 uur voor de ingreep nuchter te zijn. Dit houdt in dat u tot zes uur vóór de opname als ontbijt een cracker of beschuit zonder boter en weinig zoet beleg mag eten en dat u tot vier uur vóór de opname heldere vloeibare dranken mag drinken (water, thee, appelsap of heldere oploslimonade). Koffie is niet toegestaan. Voorgeschreven medicijnen mag u innemen met een slokje water.

Ongeveer een uur voor de behandeling arriveert u in de kliniek. U wordt begeleid naar uw eigen kamer, waar u zich mag om kleden in een operatiejasje. Voordat de ingreep start wordt u opgehaald door een verpleegkundige en/of de behandelend arts. Samen loopt u naar de behandelruimte.

De behandeling

In de operatiekamer sluit de assistent van de anesthesioloog u aan op de bewakingsapparatuur. Ook krijgt u een infuus in een ader in uw arm. Via het infuus krijgt u antibiotica en een licht rustgevend middel toegediend.

De huid van de rug wordt gedesinfecteerd en met steriele doeken afgedekt. Na plaatselijke verdoving (5-10 ml lidocaine 2%) wordt onder doorlichting met röntgenapparatuur een speciale naald aan de niet aangedane zijde in de tussenwervelschijf ingebracht. Daarna wordt door deze naald een speciale katheter in de tussenwervelschijf ingebracht. De temperatuur van de tip van de katheter wordt geleidelijk aan verhoogd. TDD procedure duurt 12 minuten Het is mogelijk dat hierbij pijn¬klachten in de rug of been ontstaan. Tijdens de behandeling zal de pijnspecialist u vragen of u pijn voelt. Zodra het behandelingsprotocol is afgerond worden de katheter en de naald verwijderd. Na de ingreep wordt u enige tijd bewaakt op de uitslaapkamer alvorens u naar uw kamer wordt teruggebracht.

Na de behandeling

Na de behandeling wordt u terug gebracht naar uw kamer waar u rustig kunt bijkomen. Het is de bedoeling dat u 1 uur strikte bedrust houdt. U mag wel op uw zij of buik liggen, maar niet uit bed komen. De verpleegkundige op de afdeling zal u hier verder begeleiden en mogelijke vragen beantwoorden. Na 1 uur bedrust mag u naar huis, tenzij in overleg met de arts anders wordt besloten. Aangezien de behandeling en de verdoving uw reactievermogen kunnen beïnvloeden, mag u de rest van de dag na de behandeling èn de volgende dag niet actief aan het verkeer deelnemen. U dient er voor te zorgen dat iemand anders u naar huis brengt. Wij geven u als bijlage adviserende leefregels mee voor de eerste paar weken na de behandeling. 

Uit voorzorg is het echter niet toegestaan dat u zelf naar huis rijdt, dus wij adviseren u om ervoor te zorgen dat iemand u naar huis kan brengen.

Omdat de behandeling en de verdoving uw reactievermogen kunnen beïnvloeden, mag u de dag na de behandeling niet actief aan het verkeer deelnemen. U dient er voor te zorgen dat iemand anders u naar huis brengt. De volgende dagen mag u doen wat u kunt, onthoud wel dat zwaar werk in het begin niet toegelaten is. Geleidelijk aan merkt u dat u tot meer in staat bent.

Mogelijke bijwerkingen

  • Bij de TDD behandeling wordt er via de niet aangedane zijde de tussenwervelschijf aangeprikt om zodoende bij de beschadigde kant te komen met het opschuiven van de katheter. Dit kan leiden tot tijdelijke pijnklachten in de rug en/of het been aan de tegenovergestelde zijde dan waar uw oorspronkelijke pijnklachten zich bevinden.
  • Na de behandeling kunt u last hebben van napijn, bijvoorbeeld door een bloeduitstorting op de plaats van behandeling. Deze napijn kan enkele weken duren, maar gaat vanzelf over. U kunt hiertegen pijnstillers innemen. Dit kan uw eigen pijnmedicatie zijn of paracetamol volgens de dosering die op de bijsluiter staat. 
  • Bij iedere ingreep is er een beperkt risico op het ontstaan van een infectie. Bij een TDD behandeling kan een infectie van de tussenwervelschijf optreden. Om dit te voorkomen, krijgt u voorafgaand aan de behandeling via het infuus antibiotica toegediend. Als u koorts krijgt na de behandeling, dient u een arts te waarschuwen.

Op grond van de oorzaak van uw pijn wordt door uw pijnspecialist al dan niet tot een lichamelijke behandeling besloten. Op basis van de anamnese kan worden besloten dat er nog aanvullend onderzoek moet worden gedaan.