TENS is de afkorting van Transcutane Electrische Neuro Stimulatie en wordt gebruikt om pijn te verminderen met elektrische stroompjes.

TENS is een apparaatje ter grootte van een pakje sigaretten. Aan het apparaatje zijn 2 (lange) kabeltjes verbonden die vastgemaakt worden aan elektrodes. Deze 2 elektrodes worden op de huid geplakt. 

Het TENS-apparaatje geeft een elektrisch stroompje af, waarmee bepaalde zenuwen in de huid geprikkeld kunnen worden. TENS werkt zo als een soort pijnstiller, maar neemt de oorzaak van de pijnklachten niet weg.

Werking van TENS

In het lichaam zijn zowel dikke als dunne zenuwen te vinden. De heel dunne zenuwen zijn de pijnzenuwen. Als deze pijnzenuwen geprikkeld worden, geven ze pijnsignalen door aan de hersenen. U voelt dan pijn. 

De dikke zenuwen zijn sterker dan de pijnzenuwen. Door de dikke zenuwen te stimuleren met TENS, kan het doorgeven van de pijnsignalen geblokkeerd worden. Met TENS worden dus de dikke zenuwen gestimuleerd, waardoor u minder pijn kan voelen.

TENS werkt dus op een andere wijze dan medicijnen. Langdurig gebruik van TENS is niet schadelijk. Wel kan op de plaats van stimulatie huidirritatie ontstaan. Verder heeft TENS geen bijwerkingen.