De nervus trigeminus is de aangezichtszenuw, met drie vertakkingen in het aangezicht. Bij Trigeminus Neuralgie veroorzaakt deze zenuw heftige pijnlijke, schietende, elektrische sensaties. Soms in de bovenste tak (voorhoofd en oog), maar meestal in de middelste (bovenkaak en neus) en in de onderste tak (onderkaak).

Typerend voor een Trigeminus Neuralgie is dat de pijn is op te wekken door een prikkel die normaal niet pijnlijk is. Bijvoorbeeld het aanraken van de huid, eten, praten, tanden poetsen, scheren of een koude windvlaag.

Mogelijke oorzaken

De pijnklachten kunnen na maanden of zelfs jaren spontaan verdwijnen, maar ook plotseling weer terugkomen. In de meeste gevallen is er geen aanwijsbare oorzaak voor het ontstaan van een Trigeminus Neuralgie.

Heel zelden worden de pijnklachten veroorzaakt door een afwijkend lopend bloedvat, dat tegen de kern van de aangezichtszenuw (het ganglion Gasseri) in de hersenen drukt..

Als de diagnose Trigeminus Neuralgie is gesteld, zal de behandelend arts eerst medicijnen voorschrijven. De bekendste medicijnen voor de behandeling van aangezichtspijn zijn carbamazepine (Tegretol) of gabapentine (Neurontin). Deze middelen zijn oorspronkelijk ontwikkeld voor de behandeling van epilepsie, maar werken ook dempend op de activiteit van zenuwcellen.

Doordat de werking van de medicijnen zich niet alleen beperkt tot het dempen van de aangezichtszenuw, kunnen bijwerkingen optreden als sufheid, duizeligheid of futloosheid.

Uitleg behandeling

Trigeminus Neuralgie is een bepaalde vorm van aangezichtspijn, waarbij heftige pijnlijke, schietende, elektrische sensaties optreden in het verzorgingsgebied van de aangezichtszenuw (= nervus trigeminus). De pijn kan optreden in de bovenste tak (voorhoofd en oog), maar meestal in de middelste (bovenkaak en neus) en in de onderste tak (onderkaak). Typerend voor een Trigeminus Neuralgie is dat de pijn op te wekken is door een prikkel die normaal niet pijnlijk is. Voorbeelden hiervan zijn het aanraken van de huid, eten, praten, tanden poetsen, scheren of een koude windvlaag. De pijnklachten kunnen na maanden of zelfs jaren spontaan verdwijnen, maar ook plotseling weer terugkomen. In de meeste gevallen is er geen aanwijsbare oorzaak voor het ontstaan van een Trigeminus Neuralgie. Slechts in zeldzame gevallen zal de neuroloog een afwijkend lopend bloedvat vinden, dat tegen de kern van de aangezichtszenuw (het ganglion Gasseri) in de hersenen drukt en de pijnklachten veroorzaakt.

Uw arts zal de pijn behandelen door middel van het blokkeren van de zenuw die verantwoordelijk is voor uw pijn. Dit gebeurt door het gecontroleerd toedienen van warmte via een naald die onder röntgendoorlichting wordt geplaatst. Door middel van een blokkade wordt de pijngeleiding in de zenuwwortel beïnvloed, waardoor in veel gevallen een pijnvermindering optreedt.

Voorbereiding op de behandeling

De behandeling vindt tijdens een kortdurende opname in een gecontracteerd ziekenhuis plaats en wordt uitgevoerd door een anesthesist / pijnbehandelaar van Optimal Care Pijnklinieken. De behandeling vindt plaats op de operatiekamer en u krijgt een klein roesje (geen narcose). 
U dient dan ook op de dag van de behandeling vanaf 6 uur voor de ingreep nuchter te zijn. Dit houdt in dat u tot zes uur vóór de opname als ontbijt een cracker of beschuit zonder boter en weinig zoet beleg mag eten en dat u tot vier uur vóór de opname heldere vloeibare dranken mag drinken (water, thee, appelsap of heldere oploslimonade). Koffie is niet toegestaan. Voorgeschreven medicijnen mag u innemen met een slokje water.

De behandeling

Ongeveer een uur voor de behandeling arriveert u in de kliniek. U wordt begeleid naar uw eigen kamer, waar u zich mag om kleden in een operatiejasje. Daarna wordt u begeleidt naar de behandelkamer, waar u vervolgens in rugligging op de behandeltafel wordt geholpen. Eventueel wordt uw hoofd met een band gefixeerd, omdat u tijdens de ingreep geen onverwachtse bewegingen mag maken.

Omdat de behandeling en de verdoving uw reactievermogen kunnen beïnvloeden, mag u de dag na de behandeling niet actief aan het verkeer deelnemen. U dient er voor te zorgen dat iemand anders u naar huis brengt. De volgende dagen mag u doen wat u kunt, onthoudt wel dat zwaar werk in het begin niet toegelaten is. Geleidelijk aan merkt u dat u tot meer in staat bent.

U krijgt vooraf een infuus waardoor heen eerst de antibiotica loopt en later, tijdens de ingreep, een medicijn waardoor u rustig wordt en eventueel wat doezelt. Tevens wordt u aangesloten op een monitor, zodat wij u tijdens en de ingreep kunnen bewaken.

Na het desinfecteren plaatst de anesthesioloog met behulp van röntgendoorlichting een speciale naald via de wang bij de kern van de aangezichtszenuw (ganglion Gasseri) om de zenuw met warmte te behandelen. Als de naald is ingebracht, wordt er via de naald een stroompje gestuurd om te controleren of de naald op de juiste plek zit. Indien u een lichte tinteling voelt in het aangedane deel van uw gezicht zit de naald op de juiste plaats. Vervolgens wordt de punt van de naald gedurende 3 minuten verwarmd tot een bepaalde temperatuur. Daarna test de anesthesioloog of het gevoel in het aangedane gebied van de aangezichtszenuw veranderd is. Als dit het geval is, is de behandeling klaar. 

Na de behandeling

Als de behandeling klaar is, wordt u naar de verkoeverkamer gereden waar u nog even verblijft. Hierna wordt u naar uw kamer teruggebracht. De verpleegkundige van de afdeling zal u hier verder begeleiden en mogelijke vragen beantwoorden.

Na ongeveer 1 uur bent u weer in staat om (in overleg met de arts) naar huis te gaan. 

Omdat de behandeling en de verdoving uw reactievermogen kunnen beïnvloeden, mag u de dag na de behandeling niet actief aan het verkeer deelnemen. U dient er voor te zorgen dat iemand anders u naar huis brengt. De volgende dagen mag u doen wat u kunt, onthoud wel dat zwaar werk in het begin niet toegelaten is. Geleidelijk aan merkt u dat u tot meer in staat bent.