Het Ganglion Sphenopalatinum is een kleine zenuwknoop aan de achterzijde van de neus. Door deze zenuwknoop lopen voornamelijk zenuwvezels die te maken hebben met het autonome zenuwstelsel (waar u geen invloed op heeft). Deze zenuwknoop kan de oorzaak zijn van aangezichtspijn en hoofdpijn.

Voorbereiding op de behandeling

De behandeling vindt tijdens een kortdurende opname in een gecontracteerd ziekenhuis plaats en wordt uitgevoerd door een anesthesist / pijnbehandelaar van Optimal Care Pijnklinieken. De behandeling vindt plaats op de operatiekamer en u krijgt een klein roesje (geen narcose). 

U dient dan ook op de dag van de behandeling vanaf 6 uur voor de ingreep nuchter te zijn. Dit houdt in dat u tot zes uur vóór de opname als ontbijt een cracker of beschuit zonder boter en weinig zoet beleg mag eten en dat u tot vier uur vóór de opname heldere vloeibare dranken mag drinken (water, thee, appelsap of heldere oploslimonade). Koffie is niet toegestaan. Voorgeschreven medicijnen mag u innemen met een slokje water.

De behandeling

Ongeveer een uur voor de behandeling arriveert u in de kliniek. U wordt begeleid naar uw eigen kamer, waar u zich mag om kleden in een operatiejasje.

Vanuit uw kamer wordt u begeleidt naar de operatiekamer, waar u vervolgens in rugligging op de behandeltafel wordt geholpen. Eventueel wordt uw hoofd met een band gefixeerd, omdat u tijdens de ingreep geen onverwachtse bewegingen mag maken. U krijgt vooraf een infuus waardoor u tijdens de ingreep medicatie krijgt toegediend, waardoor u rustiger wordt en eventueel wat doezelt. Tevens wordt u aangesloten op een monitor, zodat wij u tijdens en de ingreep kunnen bewaken.

Bij de behandeling wordt onder röntgendoorlichting een speci¬ale naald via de wang geplaatst bij het betreffende zenuw¬knoopje achter in de neus. Allereerst wordt de naaldpositie gecontroleerd met kleine stroompjes, die te voelen zijn in neus of gehemelte. Vervolgens vindt verdere verdoving plaats en volgt de eigenlijke behandeling van het zenuw¬knoopje met warmte die opgewekt wordt door middel van radiofrequente (RF) stroom. Het is ook mogelijk dat de arts kiest voor de behandeling waarbij dicht bij het zenuwknoopje een locaal verdovend middel (0,5 ml lidocaine 2%) achter wordt gelaten. Hierbij blijft alles hetzelfde zoals hierboven beschreven, er vindt echter dan alleen geen behandeling met stroom plaatst. 

Na de behandeling

Als de behandeling klaar is, wordt u naar de verkoeverkamer gereden waar u nog even verblijft. Hierna wordt u naar uw kamer teruggebracht. De verpleegkundige van de afdeling zal u hier verder begeleiden en mogelijke vragen beantwoorden. 
Na ongeveer twee uur bent u weer in staat om (in overleg met de arts) naar huis te gaan. 

Omdat de behandeling en de verdoving uw reactievermogen kunnen beïnvloeden, mag u de dag na de behandeling niet actief aan het verkeer deelnemen. U dient er voor te zorgen dat iemand anders u naar huis brengt. De volgende dagen mag u doen wat u kunt, onthoudt wel dat zwaar werk in het begin niet toegelaten is. Geleidelijk aan merkt u dat u tot meer in staat bent.

Mogelijke bijwerkingen

  • Er kan na de behandeling napijn ontstaan. Deze napijn is brandend. Daarnaast kan uw oorspronkelijke pijn nog enkele weken aanhouden. Als u nog medicijnen gebruikt, kunt u die in overleg met uw arts langzaam afbouwen als de napijn verdwenen is.
  • Er bestaat een kleine kans, dat er tijdelijk een doof gevoel ontstaat in het gehemelte aan de behandelde kant.
  • Ook kan er een bloeduitstorting in de wang optreden.
  • Bij ongeveer 3% van de patiënten treedt een bloedneus op, omdat in de neus een bloedvaatje geraakt kan worden. Soms is het nodig dat de KNO arts deze bloedneus moet behandelen.

Op grond van de oorzaak van uw pijn wordt door uw pijnspecialist al dan niet tot een lichamelijke behandeling besloten. Op basis van de anamnese kan worden besloten dat er nog aanvullend onderzoek moet worden gedaan..