verzekerde zorg bij optimal care Rotterdam

 

De zorg die wij leveren behoort tot het basispakket van uw verzekering en wanneer u behandeld bij ons wordt is dit altijd medisch noodzakelijk. Wij proberen ieder jaar met alle verzekeraars een contract af te sluiten, waarbij wij aan alle kwaliteitseisen voldoen en een zeer aantrekkelijk prijsaanbod voor de verzekeraar doen. De verzekeraar kan echter zelf beslissen of zij een contract met ons wenst af te sluiten of niet. Wanneer er geen contract afgesloten is wordt uw behandeling nog steeds vergoed door uw verzekeraar, maar zullen zij slechts een deel van de rekening betalen (tussen de 60% en 80% van de rekening). Wij hebben besloten, mede om te proberen een contract met alle verzekeraars te krijgen, het verschil tussen wat uw verzekeraar betaalt en het bedrag op de factuur voor onze eigen rekening te nemen. U betaalt bij ons dus nóóit meer dan dat uw zorgverzekeraar aan u vergoedt.

Verwijzing / verwijsbrief

Om doorverwezen te worden naar Optimal Care Pijnklinieken heeft u altijd een verwijzing van een arts nodig en een medische indicatie. Uw huisarts is uw eerste aanspreekpunt indien u vragen of klachten heeft over uw gezondheid. Als de huisarts van mening is dat u specialistische zorg nodig heeft, schrijft de arts een verwijsbrief. De huisarts stuurt de verwijsbrief digitaal naar Optimal Care Pijnklinieken via Zorgdomein of u neemt de verwijsbrief zelf mee. Ook een medisch specialist kan een verwijsbrief schrijven.

Het is belangrijk dat de verwijzing / verwijsbrief voor of tijdens uw eerste consult in het bezit is van Optimal Care Pijnklinieken. Ook mag de verwijsbrief bij het inplannen van uw eerste afspraak niet ouder zijn dan 1 jaar.

Wijze van facturatie

Infomedics verzorgt onze facturatie voor verzekerde zorg. Zij sturen uw factuur rechtstreeks naar uw zorgverzekeraars, mits wij een contact met uw zorgverzekeraar hebben afgesloten. Mocht dit niet het geval zijn, dan hoeft u slechts het gedeelte te betalen wat uw zorgverzekeraar vergoedt en indien van toepassing uw ingehouden eigen risico.

verzekeraars zonder contract (eigen declaratie patiënt)

De zorg die wij leveren behoort tot het basispakket van uw verzekering en wanneer u behandeld bij ons wordt is dit altijd medisch noodzakelijk. Wij proberen ieder jaar met alle verzekeraars een contract af te sluiten, waarbij wij aan alle kwaliteitseisen voldoen en een zeer aantrekkelijk prijsaanbod voor de verzekeraar doen. De verzekeraar kan echter zelf beslissen of zij een contract met ons wenst af te sluiten of niet. Wanneer er geen contract afgesloten is wordt uw behandeling nog steeds vergoed door uw verzekeraar, maar zullen zij slechts een deel van de rekening betalen (tussen de 60% en 80% van de rekening). Wij hebben besloten, mede om te proberen een contract met alle verzekeraars te krijgen, het verschil tussen wat uw verzekeraar betaalt en het bedrag op de factuur voor onze eigen rekening te nemen. U maakt dus alleen het bedrag over dat uw verzekeraar u stuurt. U betaalt uiteraard wel uw eigen risico, mocht dit van toepassing zijn. U kunt bij uw zorgverzekeraar informeren of zij een contract met Optimal Care Pijnklinieken hebben afgesloten. Dit kan jaarlijks veranderen.

Samenwerking met Infomedics

In onze praktijk geven wij u graag alle aandacht en goede zorg. Daarom hebben wij het versturen en innen van deze rekeningen uitbesteed aan Infomedics. Infomedics is een professioneel en betrouwbaar bedrijf dat hierin is gespecialiseerd.

infomedics_logo_liggend.jpg

Procedure afhandeling betaling met zorgverzekeraars waar wij geen contract mee hebben:

 • U ontvangt namens Optimal Care een nota van Infomedics

 • Dien de nota direct in bij uw zorgverzekeraar

 • U ontvangt van uw zorgverzekeraar de uitkering van de nota (afhankelijk van uw polis tussen 70% - 100%)

 • Het eventueel door zorgverzekeraar ingehouden (vrijwillig verhoogd) eigen risico vult u zelf aan

 • Maak de uitkering direct over naar Infomedics

 • Stuur de afrekenspecificatie van uw zorgverzekeraar naar ons toe:
  Optimal Care Pijnklinieken
  Hoofdweg 60
  3067GH ROTTERDAM
  N.B. U kunt ook een scan/foto maken en mailen aan: e.rombout@optimalcare.nl

 • Het niet vergoedde deel (de eigen bijdrage) van de zorgverzekeraar wordt na ontvangst van de afrekenspecificatie door ons geverifieerd en kwijtgescholden/gestopt

Website Infomedics

Op de website van Infomedics kunt u veel zaken snel een eenvoudig regelen. U hoeft geen rekening te houden met de openingstijden van de Servicedesk en kunt uw zaken regelen op een tijdstip dat voor u het beste uitkomt.

Wilt u een betalingsregeling treffen of de status van betaling controleren, dan raden wij u aan dit direct via de website van Infomedics te regelen.
Heeft u een andere vraag, kijk dan eerst bij de Veelgestelde vragen op de website van Infomedics. De kans is groot dat u daar al het antwoord vindt op uw vraag.

Contactgegevens Infomedics

Telefoonnummer: 036 - 20 31 900
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur.
E-mail: rekening@infomedics.nl

Vragen?
Wij proberen u zo goed mogelijk te helpen bij de financiële afhandeling. Wanneer u bij ons voor consult en/of behandeling komt, krijgt u een uitgebreide folder mee met hierin alle informatie met betrekking tot het declareren van uw rekening. Mocht u er toch niet uitkomen, mag u uiteraard altijd contact opnemen met Optimal Care.

 

niet-verzekerde zorg

Wij bieden ook zorg aan die niet vergoed wordt door verzekeraars, maar u mogelijk wel nodig heeft. Het gaat hierbij om behandelingen die bijvoorbeeld buiten het basispakket vallen.

Vanaf begin 2015 wordt de facetblokkade en de SI-blokkade nergens meer vergoed, in geen enkel ziekenhuis, ook niet met een top verzekering ondanks het feit dat er voldoende wetenschappelijk bewijs is voor de effectiviteit van deze behandeling.

Wij zullen in ieder geval ervoor zorgen dat u niet onverwachts met een hoge rekening wordt geconfronteerd die niet vergoed wordt. Wij kunnen u wel de behandelingen aanbieden, echter deze moet u zelf bekostigen. De pijnkliniek kan u informeren over de kosten van de behandeling indien u die zelf zou willen betalen. Hierna kunt u zelf besluiten of u de behandeling wilt voorzetten of de behandeling stopzet. Dit is vergelijkbaar met andere vormen van niet-verzekerde zorg zoals cosmetische chirurgie.

De kosten voor een facetblokkade of SI-blokkade zijn € 350,- (enkelzijdig) en € 450,- (dubbelzijdig). Hiervoor krijgt u een factuur van Optimal Care Pijnklinieken.

 

Veel gestelde vragen

Wat is het verplichte en vrijwillige eigen risico?
Als u 18 jaar of ouder bent, moet u een deel van de zorg die valt onder de basisverzekering eerst zelf betalen. Dat deel heet het verplichte eigen risico. De hoogte van het verplichte eigen risico is wettelijk bepaald en bedraagt voor 2017 - 2018 € 385 per persoon. Voor de zorg binnen onze kliniek geldt dat de behandeling onder de basisverzekering valt. Komt u naar onze kliniek en heeft u in 2017 - 2018 nog geen zorgkosten gemaakt, dan worden de kosten van de behandeling met uw eigen risicobedrag van € 385 verrekend door uw zorgverzekeraar met de ingediende nota.

Wat is de eigen bijdrage?
De eigen bijdrage is het deel van de kosten dat u voor bepaalde zorg uit de basisverzekering zelf moet betalen. De eigen bijdrage geldt naast het eigen risico. De overheid heeft bepaald voor welke zorg een eigen bijdrage geldt. Het bedrag is voor iedereen gelijk. De eigen bijdrage is bij de zorg die Optimal Care levert niet van toepassing.

Tot slot
Wij hopen hiermee duidelijkheid te geven over de kosten voor behandeling. Als u nog vragen heeft, kunt u altijd bellen met ons: 010 – 714 61 11. Of mailen naar e.rombout@optimalcare.nl

 

passantentarieven

Hieronder vindt u de tarieven die u terug zult zien in de factuur die u van ons krijgt. Uw verzekeraar zal een deel van dit bedrag betalen.

De passantentarieven voor 2018-2019 kunt u hier vinden:
Passantentarieven 2019

Stichting Pain Center of Europe is de stichtingsnaam waaronder de merknaam Optimal Care Pijnklinieken valt. Wij staan dus ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel als Stichting Pain Center of Europe, maar wij zijn beter bekend als Optimal Care pijnklinieken.

 

Vragen?

Als u na het lezen van deze informatie over zorgverzekeraars nog vragen heeft, neem dan contact op het secretariaat van Optimal Care Pijnklinieken via telefoonnummer 010 - 71 46 111 of via de mail: info@optimalcare.nl. U kunt ook hieronder uw naam en telefoonnummer achterlaten, dan bellen wij u zo snel mogelijk terug.e