KWALITEIT EN VEILIGHEID .jpg

Kwaliteit en veiligheid

Deze keurmerken zijn voor u een bewijs dat wij voldoen aan alle hoge eisen die aan de zorg in Nederland gesteld worden.

ZKN-keurmerk
Wij willen u persoonlijke, betrouwbare en veilige zorg bieden. Om dit te garanderen hebben wij sinds 2010 Optimal Care Pijnkliniek het ZKN-keurmerk. Dit is het kwaliteitskeurmerk voor Zelfstandige Klinieken Nederland. Het bewijst dat onze medische zorg, de professionaliteit en de organisatie op hoog niveau staan. Dat we minimaal voldoen aan de eisen die voor ‘gewone’ ziekenhuizen gelden. In de ZKN-certificering zijn eisen voor het Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) opgenomen. Die eisen sluiten aan op het landelijk veiligheidsprogramma voor ziekenhuizen en zelfstandige klinieken.

De organisatie Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) is het overkoepelend orgaan voor alle particuliere initiatieven van medisch specialisten. ZKN vertegenwoordigt op dit moment al 133 zelfstandige privéklinieken met samen 230 vestigingen .
ZKN is als vereniging erkend om namens alle zelfstandige behandel centra (ZBC’s) onderhandelingen te voeren met het Ministerie van Volksgezondheid. Alle klinieken hebben een vestigingsvergunning van het Ministerie van VWS.

Erkende pijnklinieken
De Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie heeft Optimal Care Pijnkliniek aangewezen als erkend pijnkliniek. Beoordeling vindt plaats op grond van de criteria die zijn beschreven in de Notitie Pijngeneeskunde. Deze notitie en het register van erkend pijnkliniek is te vinden op de site van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie.

IGZ
De Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ) controleert jaarlijks op een aantal kwaliteitspunten. Deze zogenaamde ‘kwaliteitsindicatoren’ vindt u hier.

Wilt u meer weten over kwaliteit en veiligheid van Optimal Care Pijnklinieken? Neemt u dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.