Kwaliteit en veiligheid

OCPClinic 014

Klachten en geschillen

Optimal Care Pijnklinieken neemt goede zorg serieus en we vinden het belangrijk dat onze patiënten tevreden zijn. Ondanks alle aandacht en inzet kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. U kunt dan een klacht indienen.

  1. U kunt erop rekenen dat we uw klacht altijd serieus nemen en strikt vertrouwelijk omgaan met uw gegevens

  2. Het indienen van uw klacht geeft ons de mogelijkheid om samen met u een oplossing te vinden

  3. Ook helpt het ons om de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening te optimaliseren

Wat moet u doen als u een klacht heeft?

Als u om wat voor reden dan ook niet tevreden bent, laat het ons dan weten. Bespreek eerst de klacht met de direct betrokkene of diens verantwoordelijke. Er kan sprake zijn van een misverstand en dan zoeken we graag naar een oplossing. Indien u uw klacht niet met de betrokkene kunt of wilt bespreken, kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van Optimal Care Pijnklinieken.

De klachtenfunctionaris helpt u bij het zoeken naar een bevredigende oplossing voor uw klacht en informeert u over het klachtenproces. Bij de klachtenfunctionaris kunt u ook terecht voor al uw vragen omtrent klachten.

U kunt contact opnemen met de klachtenfunctionaris door het klachtenformulier in te vullen. U ontvangt binnen 3 werkdagen een reactie van de klachtenfunctionaris.

Indien u er met de klachtenfunctionaris niet uitkomt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie. Optimal Care Pijnklinieken is lid van Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) en aangesloten bij de erkende Geschillencommissie ZKN.

Een eventuele klacht voor de klachtenfunctionaris kunt u schriftelijk indienen per post:

Optimal Care Pijnklinieken
T.a.v. Klachtenfunctionaris (vertrouwelijk)
Hoofdweg 60
3067 GH Rotterdam

U kunt hier de folder over de klachtenregeling (PDF, 162 KB) downloaden.
U kunt hier de folder van de geschillencommissie (PDF, 182 KB) downloaden.
De algemene voorwaarden opgesteld door de ZKN worden door Optimal Care Pijnklinieken in acht genomen,  klik hier voor de algemene voorwaarden.

Suggesties?

Wij zijn altijd op zoek naar verbetering van onze zorgverlening. Ook is het altijd prettig en motiverend om complimenten te krijgen voor ons werk. Mocht u hier aanleiding toe hebben, mail ons dan via info@optimalcare.nl. Wij zullen dit niet ongemerkt voorbij laten gaan!