Privacybeleid

Via de volgende link kunt u het privacyreglement van Optimal Care Pijnklinieken lezen:

Privacyreglement OCP