Keurmerken

OCPClinic 014

Kwaliteit en veiligheid

Het bewaken en verbeteren van kwaliteit en veiligheid binnen Optimal Care Pijnklinieken is een continu proces. Optimal Care Pijnklinieken heeft zeer hoge kwaliteitsstandaarden geformuleerd en volgens vaste protocollen wordt ons kwaliteitssysteem doorlopend geëvalueerd. Op deze manier garandeert Optimal Care Pijnklinieken de hoogst mogelijke kwalitatieve zorgverlening en bijzondere aandacht voor de patiënt. Deze keurmerken zijn voor u een bewijs dat wij voldoen aan alle hoge eisen die aan de zorg in Nederland gesteld worden.

ZKN-keurmerk

Wij willen u persoonlijke, betrouwbare en veilige zorg bieden. Om dit te garanderen hebben wij sinds 2010 Optimal Care Pijnkliniek het ZKN-keurmerk. Dit is het kwaliteitskeurmerk voor Zelfstandige Klinieken Nederland. Het bewijst dat onze medische zorg, de professionaliteit en de organisatie op hoog niveau staan. Dat we minimaal voldoen aan de eisen die voor ‘gewone’ ziekenhuizen gelden. In de ZKN-certificering zijn eisen voor het Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) opgenomen. Die eisen sluiten aan op het landelijk veiligheidsprogramma voor ziekenhuizen en zelfstandige klinieken.

Aan het keurmerk is de als volgt omschreven garantie verbonden: (website: ZKN)

Het keurmerk van de Zelfstandige Klinieken Nederland is de garantie dat u in vertrouwde en deskundige handen bent. Klinieken met dit keurmerk tonen voortdurend aan dat de medische zorg, de professionaliteit en organisatie op hoog niveau staan en dat deze minimaal voldoen aan de eisen die voor ‘gewone' ziekenhuizen gelden. Sterker nog, klinieken die het keurmerk van de ZKN dragen, voldoen ook aan additionele eisen van klanttevredenheid, staan garant voor een snelle, adequate behandeling, korte - of geen - wachttijden en een klantvriendelijke afhandeling van klachten. Kortom, u merkt aan alles dat u bij klinieken met het keurmerk van de ZKN in vertrouwde handen bent. En daar voelt u zich beter bij.

Jaarlijkse visitatie en certificering

Optimal Care Pijnklinieken is trots op de kwaliteit en veiligheid die wij met onze zorg aan patiënten bieden. De erkende kwaliteitskeurmerken waarover wij beschikken zijn daarvan het bewijs. Alle klinieken worden door het onafhankelijke certificeringsinstituut KIWA getoetst aan strenge normen. Dit is een continu proces. Eens per jaar vindt op basis van normen, hertoetsing plaats van iedere aangesloten kliniek. De normen worden ook jaarlijks steeds verder aangescherpt. Hiermee garandeert het ZKN dat de kwaliteit van de aangesloten klinieken hoog is en blijft.

Pijnkliniek erkend door NVA

De Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) heeft Optimal Care Pijnklinieken  aangewezen als erkend Pijnkliniek. Met de toekenning van dit certificaat bewijst de Pijnkliniek dat deze voldoet aan de standaardeisen van de NVA op het gebied van kwaliteit. Dit certificaat staat model voor de kwaliteitsborging van de Pijnkliniek, die voortdurend streeft naar verbetering van haar processen. Beoordeling vindt plaats op grond van de criteria die zijn beschreven in de Notitie Pijngeneeskunde. Deze notitie en het register van erkend pijnkliniek is te vinden op de site van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie. Dit certificaat bevestigt dat cliënten bij ons in goede en professionele handen zijn.

IGZ

De Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ) controleert jaarlijks op een aantal kwaliteitspunten. Deze zogenaamde ‘kwaliteitsindicatoren’ vindt u hier.

Wilt u meer weten over kwaliteit en veiligheid van Optimal Care Pijnklinieken? Neemt u dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.