Henk Cramer

Sinds 2015 werkt Henk Cramer multidisciplinair samen met Optimal Care Pijnklinieken. Henk is al bijna 30 jaar verbonden aan Gezondheidscentrum Helianth als fysiotherapeut. Hij heeft tevens ervaring in de algemene psychiatrie, de meervoudige gehandicaptenzorg en jeugdzorg.

Henk Cramer heeft een jarenlange ervaring met en belangstelling voor patiënten die chronisch pijn hebben. Patiënten met chronisch pijn worden vaak geconfronteerd met de diagnose “Somatisch Onbegrepen Lichamelijke Klachten’ (SOLK). Vaak zijn belemmeringen in het herstel door angst, vroege trauma’s, depressie en dissociatie. De route naar herstel is daardoor steeds weer een zoektocht: individueel en uniek.

Wanneer het nodig is werkt Henk graag samen met een psycholoog of psychotherapeut. Daarnaast is er altijd overleg met de pijnspecialisten van Optimal Care Pijnklinieken. De basis van de behandelingen zijn in de regel lichaambewustzijnsgerichte therapieën, waarin uw eigen biografie centraal staat.

'Fysiotherapie is het lijf (weer) bruikbaar maken op alle mogelijke manieren, zowel fysiek als mentaal. Niet alleen de overkant van de straat weer kunnen halen, maar ook wat het emotionele leven betreft. Kijken naar de anatomie en belangrijke life events of parallel lopende gevoelens van stress.' 

Specialisme:

Fysio- en manueel therapeut

Subspecialisme:

  • Chronische pijnklachten
  • Manuele therapie
  • Antroposofische fysiotherapie
  • Stressreductie

Cramer aangepast

Deel via:

Terug naar overzicht