Als u 18 jaar of ouder bent, moet u een deel van de zorg die valt onder de basisverzekering eerst zelf betalen. Dat deel heet het verplichte eigen risico. De hoogte van het verplichte eigen risico is wettelijk bepaald en bedraagt voor 2024 € 385 per persoon. Voor de zorg binnen onze kliniek geldt dat de behandeling onder de basisverzekering valt. Komt u naar onze kliniek en heeft u in 2024 nog geen zorgkosten gemaakt, dan worden de kosten van de behandeling met uw eigen risicobedrag van € 385 verrekend door uw zorgverzekeraar met de ingediende nota.