Bij pijn met name in de rug kan één of meerdere tussenwervelschijven (discus) uw pijnklachten veroorzaken. Door een diskit-behandeling worden de tussenwervelschijf te behandelen met warmte. Hierdoor kan de pijngeleiding worden gedempt, waardoor er een pijnvermindering kan optreden.

Uitleg behandeling

Uit uw klachtenpatroon en aanvullend onderzoek is gebleken, dat één of meerdere tussenwervelschijven (discus) een deel van uw pijnklachten kunnen veroorzaken. Een Diskitbehandeling is een warmtebehandeling van de tussenwervelschijf. Door deze behandeling wordt de pijngeleiding vanuit de tussenwervelschijf beïnvloed, waardoor in veel gevallen een pijnvermindering optreedt.

Voorbereiding op de behandeling

De behandeling vindt tijdens een kortdurende opname in een gecontracteerd ziekenhuis plaats en wordt uitgevoerd door een anesthesist / pijnbehandelaar van Optimal Care Pijnklinieken. De behandeling vindt plaats op de operatiekamer en u krijgt een klein roesje (geen narcose).

Ongeveer een uur voor de behandeling arriveert u in de kliniek. U wordt begeleid naar uw eigen kamer, waar u zich mag om kleden in een operatiejasje. Voordat de ingreep start wordt u opgehaald door een verpleegkundige en/of de behandelend arts. Samen loopt u naar de behandelruimte.

De behandeling

In de operatiekamer sluit de assistent van de anesthesioloog u aan op de bewakingsapparatuur. Ook krijgt u een infuus in een ader in uw arm. Via het infuus krijgt u antibiotica en een licht rustgevend middel toegediend.

De huid van de rug wordt gedesinfecteerd en met steriele doeken afgedekt. Na plaatselijke verdoving (1-3 ml lidocaïne 2%) wordt onder doorlichting met röntgenapparatuur twee speciale naalden in de tussenwervelschijf geplaatst. Vervolgens wordt de tussenwervelschijf gedurende 10 minuten met warmte behandeld door een radiofrequente stroom. Door deze behandeling wordt de pijngeleiding vanuit de tussenwervelschijf beïnvloed, waar¬door in veel gevallen een pijnvermindering optreedt.

Na de behandeling

Als de behandeling klaar is, wordt u naar de verkoeverkamer gereden waar u nog even verblijft. Hierna wordt u naar uw kamer teruggebracht. De verpleegkundige van de afdeling zal u hier verder begeleiden en mogelijke vragen beantwoorden. Na ongeveer een uur mag u, in overleg met de arts, naar huis te gaan. 

Mogelijke bijwerkingen

Mogelijke bijwerkingen zijn:

  • Na de behandeling kunt u last hebben van napijn, bijvoorbeeld door een bloeduitstorting op de plaats van behandeling. Deze napijn kan enkele weken duren, maar gaat vanzelf over. U kunt hiertegen pijnstillers innemen. Dit kan uw eigen pijnmedicatie zijn of paracetamol volgens de dosering die op de bijsluiter staat. 
  • Bij iedere ingreep is er een beperkt risico op het ontstaan van een infectie. Om dit te voorkomen, krijgt u voorafgaand aan de behandeling via het infuus antibiotica toegediend. In zeldzame gevallen treedt een infectie op van de tussenwervelschijf. Bij een eventuele ontsteking van de tussenwervelschijf krijgt u koorts en pijn. In geval van koorts enkele dagen na de behandeling moet u een arts raadplegen.